Türkmen dili

Vikipediya saydından
Git hem: kullan, ara

Türkmen dili (Türkmen: Türkmençe) — bir oguz dili angısında türkmenler laf eder. Türk dillerindän biri. Türkmenistanın ofițial dili.

Taryhy[diiştir | kaynağı değiştir]

Türkmenin häzirki ulanylyan edebi dilinin döreyşi köp kişi tarapyndan Magtymgulynyn şygryyeti bilen baglanyşdyrylyar. Magtymguly ilkinjileriň hatarynda halkyn ulanyan dilini öz çylşyrymly dini-pelsepi-sosial temalarda yazylan şygyrlaryna sygdyrmagy başarypdyr. Sol bir wagtyň özünde gündelik türkmen durmuşynyň meselelerine hem hötdesinden gelendigi üçin türkmenlerin we beyleki Merkezi Aziya halklarynyn arasynda ayratyn hormatdan peydalanyar.

Cyril
1940-1995
Latin
1929-1940
Latin
1995 -
Arab ( - 1929)
Аa Aa Аa آ ع
Бб Bb ب
Вв Vv Ww و
Гг Gg Gg گ
Гг Ƣƣ
Дд Dd Dd د
Ее Ее Ее
Ёё
Әә Əə Ää أ
Жж Ƶƶ Žž ژ
Җҗ Çç Jj ج
Зз Zz Zz ظ ض ذ ز
Ии Ii Ii ى
Йй Jj Ýý
Кк Kk Kk ک
Кк Qq ق
Лл Ll ل
Мм Mm Mm م
Нн Nn Nn ن
Ңң Ŋŋ Ňň ڭ
Оо Оо Oo او
Өө Ɵɵ Öö اۇ
Пп Pp Pp پ
Рр Rr Rr ر
Сс Ss Ss ث س ص
Тт Тт Tt ط ت
Уу Vv Uu او
Үү Yy Üü اۇ
Фф Ff Ff ف
Хх Hh Hh خ
Цц
Чч Çç چ
Шш Cc Şş ش
Щщ
Ъъ
Ыы Ƅƅ Yy ى
Ьь
Ээ ٱ
Юю
Яя
v  d  e
Türk dilleri
Ogur Bulgar† | Çuvaş | Hun† | Hazar† | Türk Avarca†
Uygur Eski türkçä† | Ayni²| Çagatay† | İli türkçäsi | Lop | Uygur | Uzbek
Kıpçak Altay | Baraba | Başkir | Krım tatar¹ | Kuman† | Karaçay-Balkar | Karaim | Karakalpak | Kazah | Kıpçak† | Krımçak | Kumık | Kirgiz | Nogay | Eski tatar† | Tatar | Urum¹
Oguz Afşar | Azerbaycan | Krım tatar¹ | Gagauz | Horasan türkçäsi | Osmannı türkçäsi† | Peçeneg† | Kaşkay | Salar | Türk | Türkmen | Balkan Gagauzcası | Urum¹
Argu Halac
Sibir Çulım | Dolgan | Fuy girgis | Hakas | Şor | Tofa | Tuva | Günbatısı Yugur | Saha/Yakut
Nışannar: ¹Birden taa çok grupaya girer, ²Karışmak diller, ³Diil belli, †Ölü dil