Karakalpak dili

Vikipediya saydından
Git hem: kullan, ara

Karakalpak dili (Karakalpak: Қарақалпақ тили, Qaraqalpaq tili) — bir kıpçak dili angısında Karapaklar laf eder. Türk dillerindän biri. Karapakin ofițial dili.

Arab Latin
1928-1932
Latin
1932-1938
Latin
1938-1940
Cyril Latin
1992 -
IFA
ا Aa Aa Aa Аа Aa a
ه Әә Әә Әә Әә A’a' æ
ب Бб Bb b
Vv Vv Vv Вв Vv v
گ Gg Gg Gg Гг Gg g
غ Ƣƣ Ƣƣ Ƣƣ Ғғ G’g' ɣ
د Dd Dd Dd Дд Dd d
ه Ee Ee Ee Ее Ee e
Ёё yo jo
ج Çç Çç Çç Жж Jj ʒ
ز Zz Zz Zz Зз Zz z
ى Ii Ii Jj Ии İi i
ي Jj Jj Ii Йй Yy j
ک Kk Kk Kk Кк Kk k
ق Qq Qq Qq Ққ Qq q
ل Ll Ll Ll Лл Ll l
م Mm Mm Mm Мм Mm m
ن Nn Nn Nn Нн Nn n
ڭ N̡n̡ N̡n̡ N̡n̡ Ңң N’n' ŋ
و OO Oo Oo Оо Oo o
Өө Өө Өө Өө O’o' œ
پ Pp Pp Pp Пп Pp p
ر Rr Rr Rr Рр Rr r
س Ss Ss Ss Сс Ss s
ت Tt Tt Tt Тт Tt t
ۇ Uu Uu Ŭŭ Уу Uu u
Yy Yy Yy Үү U’u' y
ۋ Vv Vv Uu Ўў Ww w
ف Ff Ff Ff Фф Ff f
خ Xx Xx Xx Хх Xx x
ھ Hh Hh Hh Ҳҳ Hh h
Ss Ss Tsts Цц ts ʦ
چ Cc Şş Şş Чч ch ʧ
ش Şş Şş Şş Шш SHsh ʃ
Şş Şş Şş Щщ sh ʃ
j j i Ъъ
ى Ьь Ьь Ьь Ыы ɯ
Ьь
Ee Ee Ee Ээ Ee e
Юю yu ju
Яя ya ja
v  d  e
Türk dilleri
Ogur Bulgar† | Çuvaş | Hun† | Hazar† | Türk Avarca†
Uygur Eski türkçä† | Ayni²| Çagatay† | İli türkçäsi | Lop | Uygur | Uzbek
Kıpçak Altay | Baraba | Başkir | Krım tatar¹ | Kuman† | Karaçay-Balkar | Karaim | Karakalpak | Kazah | Kıpçak† | Krımçak | Kumık | Kirgiz | Nogay | Eski tatar† | Tatar | Urum¹
Oguz Afşar | Azerbaycan | Krım tatar¹ | Gagauz | Horasan türkçäsi | Osmannı türkçäsi† | Peçeneg† | Kaşkay | Salar | Türk | Türkmen | Balkan Gagauzcası | Urum¹
Argu Halac
Sibir Çulım | Dolgan | Fuy girgis | Hakas | Şor | Tofa | Tuva | Günbatısı Yugur | Saha/Yakut
Nışannar: ¹Birden taa çok grupaya girer, ²Karışmak diller, ³Diil belli, †Ölü dil