Karakalpak dili

Vikipediya saydından

Karakalpak dili (Karakalpak: Қарақалпақ тили, Qaraqalpaq tili) — bir kıpçak dili angısında Karapaklar laf eder. Türk dillerindän biri. Karapakin ofițial dili.

Arab Latin
1928-1932
Latin
1932-1938
Latin
1938-1940
Cyril Latin
1992 -
IFA
ا Aa Aa Aa Аа Aa a
ه Әә Әә Әә Әә A’a' æ
ب Бб Bb b
Vv Vv Vv Вв Vv v
گ Gg Gg Gg Гг Gg g
غ Ƣƣ Ƣƣ Ƣƣ Ғғ G’g' ɣ
د Dd Dd Dd Дд Dd d
ه Ee Ee Ee Ее Ee e
Ёё yo jo
ج Çç Çç Çç Жж Jj ʒ
ز Zz Zz Zz Зз Zz z
ى Ii Ii Jj Ии İi i
ي Jj Jj Ii Йй Yy j
ک Kk Kk Kk Кк Kk k
ق Qq Qq Qq Ққ Qq q
ل Ll Ll Ll Лл Ll l
م Mm Mm Mm Мм Mm m
ن Nn Nn Nn Нн Nn n
ڭ N̡n̡ N̡n̡ N̡n̡ Ңң N’n' ŋ
و OO Oo Oo Оо Oo o
Өө Өө Өө Өө O’o' œ
پ Pp Pp Pp Пп Pp p
ر Rr Rr Rr Рр Rr r
س Ss Ss Ss Сс Ss s
ت Tt Tt Tt Тт Tt t
ۇ Uu Uu Ŭŭ Уу Uu u
Yy Yy Yy Үү U’u' y
ۋ Vv Vv Uu Ўў Ww w
ف Ff Ff Ff Фф Ff f
خ Xx Xx Xx Хх Xx x
ھ Hh Hh Hh Ҳҳ Hh h
Ss Ss Tsts Цц ts ʦ
چ Cc Şş Şş Чч ch ʧ
ش Şş Şş Şş Шш SHsh ʃ
Şş Şş Şş Щщ sh ʃ
j j i Ъъ
ى Ьь Ьь Ьь Ыы ɯ
Ьь
Ee Ee Ee Ээ Ee e
Юю yu ju
Яя ya ja
v  d  e
Türk dilleri
Ogur Bulgarca† | Çuvaşça | Hunca† | Hazarca† | Türk Avarca†
Uygur Eski türkçe† | Ayniçe²| Çagatayca† | İli türkçäsi | Lopça | Uygurca | Uzbekçä
Kıpçak Altayca | Barabaca | Başkurtça | Krım tatarca¹ | Kumanca† | Karaçay-Balkarca | Karaimcä | Karakalpakça | Kazahça | Kıpçakça† | Kırgızça | Krımçakça | Kumukça | Nogayca | Eski tatarca† | Tatarca | Urum¹
Oguz Afşarca | Azerbaycanca | Krım tatarca¹ | Gagauzça | Horasan türkçesi | Osmannı türkçesi† | Peçenekçe† | Kaşkayca | Salarca | Türkçe | Türkmence | Balkan Gagauzçası | Urumca¹
Argu Halacca
Sibir Çulımca | Dolganca | Fuy girgis | Hakasça | Şorca | Tofaca | Tuvaca | Günbatısı Yugurca | Sahaca/Yakutça
Nışannar: ¹Birden taa çok grupaya girer, ²Karışmak diller, ³Diil belli, †Ölü dil