Kazah dili

Vikipediya saydından
Git hem: kullan, ara

Kazah dili (Kazah: қазақ тілі, قازاق ٴتىلى, qazaq tili) — bir kıpçak dili angısında kazahlar laf eder. Türk dillerindän biri. Kazahstanın ofițial dili.

1924
1931
Cyril Missioner
cyril
Latin
Yanalif
Latin
Pinyin
IPA
Аа Аа Aa Aa /a/
Әә Ӓӓ Əə Əə /æ/
Бб Бб Bb /b/
Вв Уу Vv Vv /v/
Гг Гг Gg Gg /ɡ/
Ғғ Гг Ƣƣ Ƣƣ /ɣ/
Дд Дд Dd Dd /d/
Ее Ее Ee Êê /e/, /je/
Ёё Йо йо /jo/, /jø/
Жж Жж Çç Jj /ʒ/
Зз Зз Zz Zz /z/
Ии Ии Yy /ɯj/, /ɪj/
Йй Йй Jj Yy /j/
Кк Кк Kk Kk /k/
Ққ Кк Qq Ⱪⱪ /q/
Лл Лл Ll Ll /l/
Мм Мм Mm Mm /m/
Нн Нн Nn Nn /n/
Ңң Ҥҥ Ŋŋ Ng ng /ŋ/
Оо Оо Oo Oo /o/, /o/
Өө Ӧӧ Ɵɵ Ɵɵ /ø/
Пп Пп Pp Pp /p/
Рр Рр Rr Rr /r/
Сс Сс Ss Ss /s/
Тт Тт Tt Tt /t/
Уу Уу Vv Ww /w/, /ɤw/, /yw/, /ɯw/, /ɪw/
Ұұ Уу Uu Uu /ɤ/
Үү Ӱӱ Yy Üü /y/
Фф Ff Ff /f/
Хх Хх Hh Hh /x/
Һһ Хх Ⱨⱨ /h/
Цц Тс тс /ʦ/
Чч Тш тш Qq /ʧ/
Шш Шш Cc Xx /ʃ/
Щщ Шш шш /ʃʃ/
Ъъ
Ыы Ыы Ьь Ee /ɯ/
Іі Ии Ii Ii /ɪ/
Ьь
Ээ Ее /e/
Юю Йу йу /jɤ/, /jy/
Яя Йа йа /ja/, /jæ/
v  d  e
Türk dilleri
Ogur Bulgar† | Çuvaş | Hun† | Hazar† | Türk Avarca†
Uygur Eski türkçä† | Ayni²| Çagatay† | İli türkçäsi | Lop | Uygur | Uzbek
Kıpçak Altay | Baraba | Başkir | Krım tatar¹ | Kuman† | Karaçay-Balkar | Karaim | Karakalpak | Kazah | Kıpçak† | Krımçak | Kumık | Kirgiz | Nogay | Eski tatar† | Tatar | Urum¹
Oguz Afşar | Azerbaycan | Krım tatar¹ | Gagauz | Horasan türkçäsi | Osmannı türkçäsi† | Peçeneg† | Kaşkay | Salar | Türk | Türkmen | Balkan Gagauzcası | Urum¹
Argu Halac
Sibir Çulım | Dolgan | Fuy girgis | Hakas | Şor | Tofa | Tuva | Günbatısı Yugur | Saha/Yakut
Nışannar: ¹Birden taa çok grupaya girer, ²Karışmak diller, ³Diil belli, †Ölü dil