Lübov Çimpoeş

Vikipediya saydından

Lübov Stepanovna Çimpoeşgagauz bilim insanı, peetçi.

Duudu 1958-ci yılın avgust ayın 12-dä Avtonom Territorial Bölümlüü Gagauziyanın Çadır rayonun Tomay küündä. 1975-ci yılda, ana küündä orta okulu başarıp, üürendi Kişinöv Devlet universitetindä biblioteka-bibliografiya fakultetindä (1975-1979).

Başardı Moskvadakı M. Lomonosov adına devlet Universitetindä aspiranturayı. Korudu 1998-ci yılda “Gagauzların dastan êposu” konusunda bilim tezasını.

Artık yirmi dört yıl Moldova Bilim Akademiyasının Gagauzologiya bölümündä çalışêr, bitki oniki yıl bölümün Başkanı olarak. Gagauz dastannarını aaraştırêr, folklorcu, literaturacı, türkolog. Dünneyin çok devletlerindä Canabisinin bilim aaraştırmaları tanınmış hem saygıda bulunêrlar.

Gagauz dilindä peet yazêr. İki peet kiyadın avtoru – “Güz yolları ateş yanıyor” hem “Duygu başçesi”. Türk kulturasına büük izmetlerini tanıyarak, kendisinä 2003-cü yılda “Türk Dünnesinin yıl Folklorcusu’’ ödülü verildi.

Gagauz dilin hem kulturasının uurunda çalışmaları için, 2007-ci yılda Gagauziya Başkanı hem Halk Topluşun Metin Diplomasını kabletti.

Yazılı[diiştir | kaynağı değiştir]

  • Gagaguz Kültür Sanat Dergisi, Yıl 1, Sayı 1-2, Aralık-Ocak 2000, Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Lüba Tanasoğlu, Kişinev, Moldova