Konyarlar

Vikipediya saydından

Konyarlargagauz halkın bir gruppası.

XIII üzyılın bitkisindä gagauzlarlan barabar Drama, Sär (Serres), Demirhisar (şindi Sidirokastron - Serres dolayı), Kavala hem übür Egey denizi dolaylarında - Gümürcinä (Komotini), vodina (edessa) karacaova - Sarışabanda (büün Hrisupoli - Kavala dolayı) erleştiler gagauzça laf edän musulman bir etnik gruppa - konyarlar.

Konyarlar girerlär göç yaşaması yaşayan başka türk-musulman soy birleşmesinä yürüklerä. Urum dilinddäki "konyaros" lafına görä var bir ipoteza ani konyarlar geldiler Türkiyänin Konya kasabası bölgesinnän.

Ama bitki yıllarda ispatlandı bir takım etnografik bilgilerä görä ani konyarlar diil yürüklerin asıl payı angıları Anatoliyaya hem Balkannara Orta Aziyadan geldiler, dä konyarlar indiler şindiki Makedoniya topraklarına Kara denizin poyraz taraflarınnan.