Kiyatlarda üüredicilär ortak olsunnar lääzım

Vikipediya saydından
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Kiyatlarda üüredicilär ortak olsunnar lääzım

Hepsi biler, ani üüredici zanaatı en zor zanaatlardan birisidir. Ama gagauz dili üüredicilerin zanaatı iki okadar taa da zor. Zor zerä üürenmäk kiyatları yufka, metodika kiyatları etişmeer, yardımcı material yok... (Bu sıraya var nicä dizmemää zarplatayı da. Ama bu ayırı bir konudur).

Bakmadaan bu zorluklara, gagauz dili üüredicileri genä da kendi işini islää yapmaa savaşêrlar. Bu uurda da onnara yardımcı olêr o seminarlar hem toplantılar, angılarını onnar için sıkça hazırlêêrlar RUNOların zaametçileri.

Geçennerdä, RUNO zaametçisi Liliya Födorovna NADEJDAnın öndercilii altında, ölä bir seminar Çadır rayonun Kazayak küüyün lişeyindä oldu. Seminarda bütün rayondan gelän gagauz dili üüredicilerin çoyu pay aldılar.

Musaafirlär Kazayak lişeyin gagauz dili üüredicileri tarafından verilän açık uroklarda bulundular. Sora bu uroklarlan ilgili incelemelär yaptılar.

Seminarda gagauz dilin üürenmesindä kimi problemalar incelendi hem onnarın çözülmesindä yollar aaraştırıldı. Üüredicilerin tarafından koyulan soruşlara L.F. NADEJDA cuvap verdi.

Seminar bittiktän sora üüredicilär Ana sözü gazetasının baş redaktorunnan Todur Zanetlän buluştular. Üüredicilär gazetadan nelär bekleerlär açıkladılar. Buluşmakta “Ana Sözü” gazetanın üüredicilerä hem şkolalara nesoy yardım yapacaa konuşuldu.

Gagauz dilindä üürenmäk kiyatları için da soruşlar kaldırıldı.

Üüredicilär sayêrlar, ani büünkü gagauz dilindä üürenmäk kiyatları gagauz dilini üüretmää deyni eterli diil. Onnarın çoyunda, yıldan-yıla, hep o materiallar tekrarlanêr. Çoyu gagauz yazıcıları için aaz hem obyektivsiz materiallar veriler.

Uşaklar klastan klasa hep o yaratmaları üürenerlär. Halkın istoriyası için hem aaçlık için aaz material var.

Kiyatların enidän hazırlamasında üüredicilerin fikirleri esaba alınsın lääzım. Yada, taa doorusu, üüredicilär kiyatların hazırlanmasında ortak olsunnar lääzım. Ozaman kiyatlar halktan, üüredicilik proşesından kopmamış olaceklar.

Kazayakta buluşmak gösterdi, ani bölä seminarlar faydalıdır. Hem taa da faydalı olacek onnar ozaman, açan bütün Gagauziyanın gagauz dilindä üüredicileri, en aazdan, yılda iki-üç kerä bireri toplanaceklar. Da o toplantılarda diil salt NE YAPMAA konuşulacek, ama bu iş için para kabledennär bu uurda NE YAPILDI konusunda cuvap tutaceklar. Ozaman işlär taa hızlı ileri örüyeseklär.