Halklararası konferenţiya

Vikipediya saydından
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Halklararası konferenţiya

Moldova Prezidentinin Vladimir Voroninın teklifinä görä, Kırım ayın (dekabri) 22-dä Kişinövda halklararası bir konferenţiya oldu – “10 лет автономно-территориального образования Гагаузия и единство народа Республики Молдова”.

Moldova hem Gagauziya öndercilerindän kaarä, Konferenţiyada pay aldılar: Türkiyenin 9-cu Prezidenti Süleyman Demirel, Moldovada Türkiye Büükelçisi Fatma Fırat TOPÇUOGLU, Türkiyedä Moldova Büükelçisi Viktor ŢVİRKUN hem Moldovada bulunan diplomatik misiyaların başları, Evropa Sovetinin hem OBSE temsilcileri, Türkiyedän, Azerbaycandan, Rusiyadan, Biyaz Rusiyadan musaafirlär, Moldova hem Gagauziya deputatları, primarlar, yazıcılar, kultura hem bilim adamnarı.

Konferenţiya Moldovanın hem Gagauziyanın gimnalarınna başladı. Sora, açılış sözünü Moldova Parlamentin Predsedateli Evgeniya OSTAPÇUK tuttu ilri dooru da konuşannara söz verdi.

Konferenţiyeya katılannarın önündä söz tutarak, Prezident Vladimir VORONİN urguladı, ani Gagauzyaya avtonom statusu vermäk için karar almaa deyni büük sabur lääzım oldu. Bu kararlan, Moldova gösterdi, ani milli soruşları barış içindä çözmää var nicä.

Kendi sözündä Gagauziya Başkanı Georgiy TABUNŞÇİK Gagauziyanın büünkü ekonomika, cümne hem kultura durumunu annattı. G. TABUNŞÇİK şükür etti Türkiyenin 9-cu Prezidentinä Süleyman Demirelä Gagauziyanın kurulmasında yardımnar için.

Tribunaya çıkan Süleyman Demirel kutladı hepsini bu büük yortuylan. Urguladı, ani Moldovanın baamsızlıını tanıyan ilk devletlerin arasında Türkiye durardı. Sora da annattı o on-onbeş yıl geeri olan dünnä olayları için. Süleyman Demirel açıkladı, ani Moldova hem Türkiye arasında Gökoguz Yeri bir dostluk köprüsüdür.

Konferenţiya adına gelän Evropa Sovetinin Genel sekretarin telegramasını Moldovada bulunan Evropa Sovetinin temsilcisi Vladimir FİLİPOV okudu.

Sora söz tuttu Moldova Konstituşiya davasının Predsedateli Viktor PUŞKAŞ.

Gagauziya Halk Topluşun Başı Stepan ESİR kendi dokladında gagauzların devletlik istoriyasını annattı. Canabisi urguladı, ani, çekedip XIX üzyılın ortasından büünkü günädän, herbir etapta devletlik için çalışmalarda gagauzların kendi liderleri vardı. Stepan ESİR annattı, o olaylar için, ani oldular 1989-1994 yılları arasında: Gagauz Respublikasının 1990-da kurulması için, devleti tanınmasında çalışmalar için, volontörların Gagauziyaya örümesi için, Moldova öndercilerinin Gagauziyanın soruşunu barış içindä çözmesi için.

Kısa bir sözündä TÜRKSOY Predsedateli, Azerbaycan kultura Bakanı Palad BÜLBÜLOĞLU selemladı Konferenţiyaya katılannarı hem annattı, ani Gagauziya TÜRKSOYda başka Bakannarlan bir uurda bulunêr. Buna da Moldova öndercileri kayıllık verdi.

Profesor Mihayıl GUBOGLU kendi dokladında umut etti, ani 2059-cu yılda Moldovada üç yortu birdän kutlanacek: Moldova devletinin 700-cü yıldönümü, Gagauz Respublikasının 70-ci yıldönümü hem Gagauz Yerinin 65-ci yoldönümü. Sora da Canabisi annattı o sebeplär için, angıları gagauz devletliin kurulmasına getirdilär.