Gagauziya Radio Televizionu

Vikipediya saydından
(Gagauz televideniyası sayfasınnan yönnendirildi)

Gagauziya Radio Televizionu (GRT) — dünnedä seftä hem yalnız gagauz dilindä televidenie.

Komrat televideniyası[diiştir | kaynağı değiştir]

1989 cu yılda, yeni yıla karşı, dekabri ayin 29, Komrat kasabanın yaşayannarın oldu kolayları görsünnär televizionda kendi kasabasını, tanıdıklarını, bir boyu da kendi kendilerini. "Söler hem gösterer Komrat" bu laflar ilk sölendilär maavi ekrandan. Televideniyanın kurucusu, hem ilk öndercisi İliya Anastasov oldu. Lääzım nişannamaa, ani Komrat televideniye studiyası, kısa bir zamanda büüdü "Gagauziyanın Teleradio" regional kompaniyası oldu. Avtonomiyanın kurulmasınnan haberlär zeedelendilär, programalar da taa dolu çikmaa başladılar.

Enilikleri, diişilmekleri açiklamak için sınırlar genişlendi. Oldu kolaylık diil sade Komrat kasabasında geçän olayları göstermää, ama bütün Gagauziyadan da. 1996-ci yılda, avgust ayinda Komrat televideniyası temelindä Regional televidizionu "Gagauz TV" kuruldu. Televideniyanın personalı da büüdü, açildılar TV bölümleri Çadır hem Valkaneş kasabalarında. Programlar dört dildä çikmaa başladılar: gagauz, rus, bulgar hem moldovan.

Gagauz TV[diiştir | kaynağı değiştir]

Aftada bir kera haberlär Gagauziyadan, Moldovanın üülen tarafında yayinlanmaa başladılar. Ankara kasabasında geçän toplantıda Türkiyänın prezidentı Süleyman Demirel hem Gagauziyanın temsilcileri imzaladılar annaşmak: information, üretmek hem tehnik yardımları için.Bu annaşmaya görä 2000 yılda, fevral ayında TİKA (Türk İşbirliği Kalkınma İdaresi Başkannıı), Türkiyä uzmannarın yardımınnan büünkü "Gagauziyanın Teleradio" Regional kompaniyasını tehnik tarafından enilemää başladılar. Yardımnar televizionun yayın radiusun genişlenmesi için ilerler, enin proektlär işlettiriler. Gagauz televizionun işçileri katılêrlar telefestivallerä, teleforumlara, yarışmalara geçän respublka uurunda hem aşırı devletlär aralarında, gösterip kendi profesional becermeklerini hazırlanan programalarda.

Siir zonası[diiştir | kaynağı değiştir]

2004-cü yıldan siiredicilerin istediklerinä görä ayda bir TV studiyasına teklif olêrlar politika, ekonomika, sotial, kultura uurlarından öndercilär. İnsannar kendi soruşlarını, problemnerini telefona baalanıp cannı yayında açiklêrlar. Avtonomiyanın Komrat hem Çadır dolayların yaşayannarın var kolayları siiretsinnär Gagauz televizionunu yayınnarını her gün. Valkaneştä bu yıladan yayın hep taa yok, ama büük umut var ani gelän yıla Valkaneş dolayın siiredicileri da olaceklar GRT-lan birliktä. 2005 ci yıl için TİKA eni proekti hazırladı: uygun erlerdä koyulacek eni direklär, radio-linklar, vericilär. Gagauziya tarafından da hepsi dooru hem vakıdında yapılarsa büük hodulluklan söleycez, ani Gagauz Televideniyası Regional Kompaniyanın haberlerini, programalarını Moldovanın üülen tarafında yaşayan gagauzlar hepsi siiredäbilerlar.

Direktor[diiştir | kaynağı değiştir]

Gagauziyanın radio hem televideniye işlerinä bakan Komitetın kararınnan, konkurs temelinä görä, Ekaterina Födorovna Jekova Gagauziya Radio hem Televideniyası (GRT) başı seçildi. Kendisi Valkaneş rayonun Çöşmä küüyündä 1971-ci yılda dünneya geldi. Ana küüyündä orta şkolayı başarıp, Kişinêu İncäzanaat İnstitutunda aktör fakultetında üürendi. 1993-ci yılda Komrat Devlet Universitetindä (KDU), teatru zanaatlarında pedagog olarak, çalışmaa başladı. 1995-tä KDUnun “İncäzanaat hem kultura kafedrasının” başı oldu. Pedagogika zanaatını brakmadaan, ikibuçuk yıl Gagauziya kultura Upravleniyasında teatru zanaatların speţialisti olarak işledi. Komrat regional sport liţeyindä direktor yardımcısı çalıştı. Gagauziya İspolkomunun Kararına görä, 2007-ci yılın Büük ayın (yanvar) 25-dän GRT başı olarak çalışêr. Evli. İki uşak anası.

Yayın kanalları[diiştir | kaynağı değiştir]

Dış baalantılar[diiştir | kaynağı değiştir]