Gagauz Respublikası Liderleri Birlii

Vikipediya saydından
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Gagauz Respublikası Liderleri BirliiAvtonom Territorial Bölümlüü Gagauziyada bir organizațiya.

2007-ci yılın dekabri ayın 29-da Gagauz Respublikasının ilk Prezidenti Stepan Topal hem Komrat kasabasının ilk Başkanı (mêr) Leonid Dobrov açıkladılar, ani Gagauziya Halk Topluşu seçimneri önündä, Gagauz Raspublikasının ilk liderlerini eni politika ömüründä birleştirmää deyni, “Gagauz Respublikası Liderleri Birlii” kurmaa kararı aldılar. Bu Birlää çaarılêrlar o liderlär, kim geçän üzyılın 90-cı yıllarında kasaba, rayon yada Gagauz Respublikasını Üüsek Sovetin deputatıydı, kim “Halk Birlii”, “Arkalık”, “Birlik”, “Vatan”, “Millet sancısı” halk akıntıların Sovetinä hem İspolkomuna girärdilär, kim keskin pay alardılar ozaman yapılan gagauz regionun herir uurda deputatların Syezdlarında.

Birlik Kurulduktan sora, “Gagauz Respublikası Liderleri” Syezdı hazırlanacek, neredä Birlik tarafından arka olan GHT deputatlıına kandidatların laabları açıklanacek.

GAGAUZ RESPUBLİKASI LİDERLERİ BİRLİİ ADINDAN HAZIRLANAN AÇIKLAMA[diiştir | kaynağı değiştir]

Paalı seçicilär!

Canbinizlerä danışêrlar kendibaşına kurulan Gagauz Respublikasının (GR) eski liderleri hem onnar, kim ATO Gagauziya (Gagauz Yeri) kurulmasında aktiv pay aldılar.

Bizi raada brakmêêr o iş, ani Moldova Parlamentının tarafından Avtonomiyamızı kablettiktän sora 13 yıldanın içindä Gagauziyada, onun kuvet organnarında, milletimizin ekonomika hem kultura dirilmesi için iç raatlıı taa kurulmadı. Kuvettä bulunannar herkerä kendilerini bölä bölärdilär: komunistlar hem antikomunistlar, çadırlılar, komratlılar hem valkaneşlilär, akıllılar hem ahmaklar h. t. b.

Açan 2006-cı yılın Kırım ayında (dekabri) Gagauziya Başkanı seçimneri oldu, kandidatların biri-biri üstünä atan batak hem negativ akıldan dışarı çıkardı. Başkan seçimnerindä sayısız harcanan paralar peydalandırdı soruşu: “Kandidatlar Başkan olduynan bu sponsor paralarını nereden çevireceklär?” Cuvap belli – ya “kendi cöplerindän” (çok şaşılacek bir iş), yada kuvedä yakınnaştırılacek başka sponsorlardan.

Kim tutêr aklılarında 90-cı yılları, bilerlär, ani biz, Gagauz Respublşkasının eski liderleri, o revolüţiyayı kendi çöbümüzdän yaptık.

Büünkü Gagauziyanın harţaklı genç politikacıları, ani 20 yıl geeri “politika masasının altında yayan gezärdilär” hem “Gagauziya” hem “Başkan” lafların maanasın bilmärdilär, çoktan bizi, Gagauz Respublikasının liderlerini, keskin politika ömüründän “ansızdan ölmüşleri gibi” sildilär, deyip onnarın politika işlerinä karışmamaa hem “kuvetä uzanmamaa”.

Ama onnar alatladılar.

Biz karar aldık ya kendimiz kuvedä uzanacez, yada bizim türlü düşünennerä 2008-ci yılın Baba marta (mart) ayında Gagauziya Halk Topluşu deputatları seçilmää deyni yardımcı olmaa, ki onnar: İnsannarı devlet çinovniklerin başıbozukluundan korusunnar.

Birdän hem daymalara yok etmää o “kemirmeyi”, ani başkanın hem baş-kasabanın primarı arsında, zakonnarı kabledennerin hem zakonnarı ömürä geçirennerin arasında, poziţiya hem opoziţiya arasında var. Kişinêudakı prorumın çinovniklerin başıbozukluundan Avtonomiyayı korusunnar.

ATO Gagauziya (Gagauz Yeri) statusunu üüseltsinnär hem gelecektä onu Moldova Konfederaţiyasının bütün kuvetli payı yapsınnar.

Gagauz insannarınnan kazanılan paraları Gagauziyaya braksınnar, paralar Moldovanın “delik çuvalına” gitmesinnär. Bu paralara Gagauziya milleti yolları yapsın, küülerini hem kasabalarını düzsün, uşaklarını üüretsin.

S. TOPAL, Gagauz Respublikasının ilk Prezidenti, Moldova Respublikasının (MR) Üüsek Sovetin (ÜS) deputatı (Komrat); M. KENDİGELÄN, Gagauz Respublikasının Üüsek Sovetin Predsedateli, MR ÜS deputatı (Komrat); K. TAUŞANCI, Komrat rayispolkomun eski predsedateli, GR ÜS deputatı, MR ÜS deputatı, “Moldova içindä Gagauz Yeri-Gagauziya avtonom-teritorial kuruluşun proektın” avtoru; L. DOBROV, Komratın eski Başkanı, GR ÜS deputatı, “Moldova içindä Gagauz Yeri-Gagauziya avtonom-teritorial kuruluşun proektın” avtoru; P. BUZACI, Gagauz Respublikasının eski viţe-prezidentı (Komrat); İ. KARAKAŞ, GR ÜS deputatı, Moldova dışında Gagauz respublikasının kurulması Deklaraţiyanın yazıcısı (Odesa); İ. BURGUCU, GR ÜS deputatı, “Bucak” adına batolyonun eski komandiri (Kiriyet küüyü); V. KAPANCI, MR ÜS deputatı, MR ÜS Prezidiumun azası (Çadır); G. KALÇU, , MR ÜS deputatı, GR ÜS deputatı (Valkaneş); S. KURIGLU, MR ÜS deputatı (Kişinêu); F. TERZİ, GR ÜS deputatı, Çadır raysovetın deputatı (Çadır); G. RATKOGLU, GR ÜS sekretari (Başküüyü); P. ZAVRİÇKU, GR DIŞ İŞLERİ BAKANI, GR ÜS deputatı (Beşalma küüyü); D. ZAİROV, GR ÜS deputatı (Çadır); D. SAVASTİN, gagauz resimcisi, “Gagauz Halkı” adlı halk akıntısının kurmak fikirin avtoru, kasaba sovetinin deputatı (Komrat); S. BULGAR, “Gagauz Halkı” adlı halk akıntısının İspolkomunun predsedateli (Kişinêu); A. ÇEBANİKA, GR ÜS deputatı (Çadır); F. DOBROV, “Gagauz Halkı” adlı halk akıntısının İspolkomunun azası (Komrat); M. KOLSA, kompozitor, Gagauz Respublikasının Gimnasının avtoru (Kişinêu); Z. BAKAEVA, “Gagauz Halkı” adlı halk akıntısının Sovetinin azası (Çadır); D. NOVAK, “Gagauz Halkı” adlı halk akıntısının İspolkomunun azası (Komrat); G. STOMATOV, “Gagauz Halkı” adlı halk akıntısının Sovetinin azası, raysovetin deputatı (Komrat); S. GROZDEV, SSRB ÜS depetatı, raysovetin deputatı (Kongazçık küüyü); K. KAPSAMUN, GR ÜS deputatı, raysovetin deputatı (Dizgincä küüyü); N. TELPİZ, GR ÜS deputatı (Baurçu küüyü); F. YANİOGLU, GR ÜS deputatı (Çok-Meydan küüyü); P. PAŞALI, raysovetin deputatı (Çadır); A. KOÇANCI, raysovetin deputatı (Baurçu küüyü); N. STOYANOV, raysovetin deputatı (Kongaz küüyü); N. DİMİTROGLU, komunist, kasaba sovetin deputatı (Komrat); G. KIŞLALI, GR Prezidentin Valkaneş rayonunda temsilcisi (Valkaneş); M. GAGAUZ, GR ÜS deputatı (Çadır); A. KÖSÄ, GR ÜS deputatı (Valkaneş); G. GAGAUZ, GR ÜS deputatı (Dizgincä küüyü); P. FAZLI, resimci, “Gagauz Halkı” adlı halk akıntısının İspolkomunun azası (Valkaneş); S.ÇERNEV, raysovetin deputatı, (Valkaneş); S. ÇEBANU, raysovetin deputatı, (Valkaneş); N. TUMBA, raysovetin deputatı, (Kongazçık küüyü); İ. PAYU, raysovetin deputatı, (Komrat); F. MARİNOV, poet, MR ÜS deputatı, raysovetin deputatı (Avdarma küüyü); A. KÖR, “Gagauz Halkı” adlı halk akıntısının aktivisti (Komrat); F. YAZICI, GR ÜS deputatı (Avdarma küüyü); T. ZANET, poet, Gagauz Respublikasının Gimnasının avtoru, “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru (Kişinêu); F. KİROVİÇ, raysovetin deputatı (Komrat); G. ARABACI, raysovetin hem gorsovetin deputatı (Komrat); L. DEÇEV, raysovetin hem gorsovetin deputatı (Komrat); A.ÇEŞMECİ, raysovetin deputatı (Komrat); İ.F. KRİSTİOGLU, gorsovetin deputatı (Komrat); D. GRADİNAR, “Gagauz Halkı” adlı halk akıntısının aktivisti (Komrat); N. DELİ, gorsovetin deputatı (Komrat); İ.TOPAL, raysovetin hem gorsovetin deputatı (Komrat); V. DUDOGLU, gorsovetin deputatı (Komrat); F. RADİONOV, gorsovetin deputatı (Komrat); K. RUŞİKA, gorsovetin deputatı (Komrat); D. KENDİGELÄN, gorsovetin deputatı (Komrat); N. SLAVUTSKİY, gorsovetin deputatı (Komrat); M. SLAVUTSKAYA, “Gagauz Halkı” adlı halk akıntısınınn Sovetini azası (Komrat); İ. STOYKOV, “Gagauz Halkı” adlı halk akıntısının aktivisti (Komrat); D. ÇİMPOEŞ “Gagauz Halkı” adlı halk akıntısının aktivisti (Çadır); P. VLAH, resimci “Gagauz Halkı” adlı halk akıntısının aktivisti (Komrat); G. KONSTANTİNOV, “Gagauz Halkı” adlı halk akıntısının aktivisti (Komrat); F. SARAÇ, “Gagauz Halkı” adlı halk akıntısının aktivisti (Komrat); V. VASİLİOGLU, gorsovetin deputatı (Komrat); E. STANÇU, raysovetin deputatı (Komrat); İ. KRUJKA, “Gagauz Halkı” adlı halk akıntısının aktivisti (Komrat); V. LAZAREV, “Gagauz Halkı” adlı halk akıntısının aktivisti (Çadır); N. MARİNOV, “Gagauz Halkı” adlı halk akıntısının aktivisti (Çadır); M. KIVIRCIK, “Gagauz Halkı” adlı halk akıntısının aktivisti (Çadır).