Yuliya Kurdoglu

Vikipediya saydından

Yuliya Kurdoglu — genç poet.

Duudu 1984-ci yılda, Çadır dolayın Aydar küüyünda. Bitirdi Komrat Devlet Universitetin Milli kultura fakultetının istoriya bölümünü.

2011-ci yıldan beeri yazêr peet gagauz dilindä. Pek umutlanêr, hem peetlerindä da bunu açıklêêr, ani gagauz halkı, neredä da bulunmasa, unutmayacek kendi köklerini hem ana dilini.

2012-ci yılda katıldı III-cü gagauzça şiir hem proza yarışmasına. Onun seçilmiş peetleri girdilär genç poetların toplum kiyadına.