Vladimir Voronin

Vikipediya saydından

Vladimir Voronin

İlk buluşmak GHT oturuş salonunda oldu. Buluşmayı açarak, Gagauziya Başkanı Georgiy TABUNŞÇİK kendi sözündä Gagauziyanın büünkü ekonomika hem soţial soruşlarını açıkladı. Taa çok ön vereräk küü çorbacılıı soruşlarına. Canabisi bildirdi, ani Gagauziyada 12 şarap fabrikası var. Kurulêr neft işletmä zavodu, oloy fabrikası. Durmamayca çalıştırılacek süt zavodu. Bulunarsa yatırımcı, neettä var bir dä şişä fabrikası kurmaa.

Ne düşer su için sölemää, Georgiy Tabunşçik urguladı, ani gelän yıla Türkiye Respublikası, TİKA kanalınnan, Çadır dolayında su sistemasının çalıştırılması için, Gagauziyeya 140 bin Amerika Birleşik Devletläri doları verecek. Gagauziyanın Valkaneş tarafında hem Moldovan Prut deresinin yanında bulunan küülerä su vermäk için soruş çözülsün deyni, kreditin son bölümünün verilmesi için Türkiyeylän annaşma var.

Cuvap vereräk Moldova Prezidentinin gazifikaşiya için soruşuna, Başkan açıkladı, ani Gagauziyada büün sade iki küüyä gaz çekilmedi: Rus Köseliyasına hem Svetlıy küüyünä.

Başka konuların arasında Georgiy Tabunşçik annattı o hazırlanmaklar için, ani bu gün Gagauziyeda yapılêr “Gagauziyanın (Gagauz Yeri) özel hak Statusu için” Kanonun kabledilmesinin 10-cu yıldönümünü kutlamaa deyni.

Moldova Prezidenti kendi konuşmasını soruşlardan başladı. Canabisi meraklandı onunnan: ne halda avtonomiyada yolların düzülmesi, strahovaya mediţina, demografiya durumu, kliselerin düzülmesi bulunêr. Vladimir Voronin urguladı, ani, Gagauziyayı örnek alarak, Pridnestrovyeylan da ilişkileri kurmaa var nicä. Prezident teklif etti, ani “Gagauziyanın (Gagauz Yeri) özel hak Statusu için” Kanonun kabledilmesinin 10-cu yıldönümünü kutlarkana, lääzım olacek saygı göstermää onnara, kim durardı avtonomiyanın kurulma başında hem ayaa kalkmasında.

Dil problemalarını açıklayarak, Vladimir Voronin danıştı GHT deputatlarına, teklif edip onnara moldovan dilini üürenmesindä temeldän eniliklär iniţiativası göstersinnär. Halk bilmärsä devlet dilini yok nicä baamsızlık için sölemää. Moldovan dili respublikada baş dil olsun lääzım, sora biz var nicä çift dil için konuşalım.

Açıkladı prezident başka konuları da: çiftçilii, mediţinayı, energetikayı, pestiţid problemasını, balıkçılık hem göllerin kullanmasınnan ilgili soruşları.

Üülendän sora Vladimir Voronin Komrat rayonunun komunist kuruluşunun cuvap-seçim konfereniţiyasının çalışmasında pay aldı. Burada o, Moldova Respublikasının Komunist Partiyasının (MRKP) predsedateli olarak, genç komunistlerä partiya biletlerini verdi.