Semön Pometko

Vikipediya saydından

Semön Pometko (Semön Vasilyeviç Pometko) (7 Küçük ay 1951, Komrat5 Kırım ay 1998, Komrat) — maêstro, gagauz folklor izmetçisi, kultura adamı, anılmış muzıkant, büün onun adını taşıyan gagauz "Düz Ava" ansamblisinin kurucusu, "İncäzanaatta Maêstro"[1].

Semön Pometko duudu Komrat kasabasında, 1951-ci yılın Küçük ayın 7-dä, çiftçi aylesindä.

1958-1967-ci yıllarda Komrat 2-ci şkolasında üürendi. Hep o yıllarda taa belli oldu, ani Semön Vasilyeviç muzıkayı hem folkloru beener. Şkolada olan herbir konşertlerä o katılardı. Açan oldu 11 yaşında, ona baaşladılar ilk muzıka tertipini – garmoniyi. Ozamandan beeri o muzıkaylan halizdän badaştı. Bu üzerä dä 1967-ci yılda o Kişinêuda muzıka okuluna kontrabasta üürenmää girdi.

Bu okulda üürenärkän 1970-ci yılda Germaniyada olan gençlerin hem studentların festivalinä katılêr. Hep o yıllar Kişinövdakı “Veselie” ansamblisindä çalêr. 1971-dä, muzıka okulunu bitirip, Semön Pometko Komratta Kultura Evindä bulunan oyun hem türkü ansamblisindä artistik öndercisi olêr hem bütün kuvedini koyêr ona, ki bu ansambliyi Moldovada tanısınnar. Ansamblinin adı yok, ama onu hererdä tanımaa başlêêrlar. 1972-ci yılın, ilkyaz aylarında ansambliya veriler “Halk ansamblisi” statusu. Hep o zaman da kolektivin kararına görä, ansambliya "Düz Ava" adı veriler. 1972-dä, güzün Semön Pometkoyu askerä alêrlar.

1974-tä, dekabrinin 31-dä o döner evä. Askerliini yapêr Şostok kasabasında, muzıkacı olarak: klarnettä çalêr. Bu zaman ona teklif ederlär üürensin ileri dooru da olsun asker ansamblilerinä dirijor. Ama Semön karar alêr, dönüp Komrada, halkımıza izmet etmää. 1975-tä o genä geler “Düz Ava”ya, da bitki günnerinädän burada önderici olarak çalışêr. 1981-ci yılda Semön Pometkoya "Moldaviya SSR-nın en ii kultura zanaatçısı" adı veriler. Hep o yılın Semön Pometko Kişinöv İncäzanaat İnstitutun dirijor bölümündä üürenmää başlêêr.

1986-da, Moldova Devlet Filarmoniyasının öndercilerinin kararına görä, "Düz Ava" ansamblisinä profesional adı veriler.1989-cu yılın sentäbri ayın Semön Pometkonun çalışmalarınnan Kişinövdekı Ştefan Neaga adına muzika kolecindä gagauz hem bulgar uşaklarına deyni bir bölüm açılêr. Semön Vasilyeviç giriş hem başarmak ekzamennär komisiyanın azası.1993-tän beeri Komrat Devlet Universitetindä “Kultura hem incäzanaat” kafedrasında üüredici olarak çalıştı, verip kendi bilgilerini arttan gelennerä.

Semön Pometko Moldovanın "Anılmış artisti" ad taşıyardı. Hem şindi ona verildi ad “Maêstro ın arta”. Bütün yaşaması Semön Vasilyeviç Pometko izmet etti muzıkaya, folklora, gagauz halkına. Bu izmetä bütün kuvedini verip, o tez yanıp, 1998-ci yılın dekabri ayında bizdän ayırıldı.[2]

Ödüllär[diiştir | kaynağı değiştir]

  • "Moldaviya SSR-nın en ii kultura zanaatçısı" adı;
  • "İncäzanaatta Maêstro".

Kullanılmış kiyatlar[diiştir | kaynağı değiştir]

  1. Onun yıldızı büün da şafkını bizä yollêêr. anasozu.com, 27.02.2021
  2. "Жить для народа и служить народу": Семен Пометко - основатель и отец ансамбля «Дюз Ава» - ATV