İçeriğe atla

Petri Çebatar

Vikipediya saydından

Petri Çebatar

Duudu bu meraklı adam 1957-nci yılda Aydar küüyündä Çadır rayonunda. Baştan üürendi kendi duuma küüyündä nicä da onun başka kafadarları, başlankı klasları bitirincä. Sora başardı orta okulu da ilerletti üürenmesini Kişinövdakı Devlet universitesindä filologiya fakultetindä. Şiirlerini yazmaa başladı askerlik zamanında, açan insan buluner duuma erlerindän uzakta. Ozaman insan taa çok duygulu oler.

İlkinki şiirleri basıldılar gazetalarda. Ana sözü gazetasında basıldı onun bir kısa şiir toplumu. Beklä beni cümeertesi. Burada onun şiirleri artık derin duygulu, temaları seçili akıllı. Ama onun yazıları çok yumora çekerlär. O çok meraklı gülmää aler boş hodulluu esapsız diklii, zeedä içkicilii (şiirlär Arka Nedän) Var onun bir sevgili personajı bizim Gagauz folklorundan Nastradin.

Onun için hem onunnan baalı avtorun çok şiirleri. Petri azetmeer, ani bizim kimi artık belli yazıcılar da yazerlar kötü sıralar.O derin tanıyer yabancı dillerin literatularını, çevirdi gagauz dilinä rus hem moldovan dillerindän. Petrinin şiirleri çok original hem meraklı. Onnar kısa, ama derin fikirli. Te birkaç sıra:

 • Sän çıkma o günü küüyä
 • Evdä beni beklä.
 • Çarşafları ur ütüyä
 • Hem kuşları seslä
 • Şarap olsun kef versin
 • Hem manca ateştä...
 • Beklä beni cumeertesi
 • Avşamneyin saat beştä

Petri Çebotar taa onbeş yıl geeri lääzımdı olsun Yazarlar Birliin azası, ama o hiç alatlamadı - Birkliksiz da o üüsek uurda yazıcı kaldı. Diil nasıl kimisi boşuna şair kendini sayarak. Yaşerlar yazarlar Birliinä sokularak literaturadan çok yırak kaldılar. Sanerız, ki Petri bizim okuyucuları sevindirecek çok taa da gözäl eni yaratmaklarlan Petri Çebotar hepsi okuyucuların sevgili sayirı.

Kullanılmış Kiyatlar[diiştir | kaynağı değiştir]

 • İ.İ.Babaloglu
 • N.İ.Babaoglu
 • K.K.Vasilioglu
 • Gagauz Dili hem literatura
 • 8 Klas
 • Sayfa 216
 • Stiinţa 2003
 • Ministeril Educaţiel Al Republıcıı
 • Moldova