Paskellä en paalı din yortusu

Vikipediya saydından

Paskellä en paalı din yortusu


Yaarına PASKELLÄ - hristian dünnesinin en büük yortulardan birisi. Herbir insan hazırlanêr ona: oruç tutêr; kendi canını günahlardan paklêêr; komka alêr; aularını, evlerini hem içerlerini tertipleer. Belli ki, paskelleyä karşı paska, boyalı yımırta hem orucu bozmaa deyni çeşitli imeklär hazırlêêr.

Yortu geldiinän saadıçlara, analara-bobalara musaafirlää giderlär. Biri-birinnän selämlaşêrlar: “Hrisroz dirildi!”, “Hakına dirildi!”

Evlerinizä, aylelerinizä saalık, uzun ömür dileeriz. Allaa versin yaşamanızda taa çok-çok Paskellä kazanasınız. Redakţiya.