Pötr Nikolaeviç Vlah

Vikipediya saydından

Büük ayın 20-dä, saat 15-30 raametli oldu anılmış gagauz resimcisi Pötr Nikolaeviç Vlah (18.03.1945 – 20.01.2012).Pötr Nikolaeviç Vlah aramızdan gittti yavaşıcık, birisinnän çekişmeyip, birisini gücendirmeyip, birisinä kötü laf sölämeyip, birisini azarlamayıp.Fıkaarlık içindä, ama hodulluklan gitti.Son yıllarıda o yaşadı sadä o pensiyacaa, ani çalışmasınnan kazandı. Kvartiracıı 15 yıldan zeedä yısıdılmazdı. Ona ekmää dä para etişmärdi. Sadä var nicä şaşmaa ona, nicä saburlan o dayanardı bu yoksullaa.Yaratmaları için kiyadını çıkarmaa deyni, o sattı kendi yaratmak masterskayasını.Pötr Nikolaeviç Vlah 1982-ci yıldan beeri Gagauz devletliin temelindä durardı. Herzaman büük politika aktivlii gösterärdi. Gagauz halkın herbir syezdında pay aldı.

O ilk Gagauz Bayraanın (Canavar Kafalı horozçuklan donaklı bayrak) avtorlarından birisi. O bayraa gagauzlar seftä kaldırdılar Komratta, sankţiyasız mitingta, 1989-cu yılın Canavar ayın 29-da.Pötr Nikolaeviç Vlah duudu Komratta. 1965-ci yılda başardı 1-ci Komrat şkolasını.1969-da bitirdi “Repin” adına Kişinev resimcilik uçilişçasını.1970-cı yıldan beeri çeşitli erli hem halklararası sergilerdä pay aldı.

1980-ci yılda Lyvov poligrafika institutun resimcilik-grafika bölümünü başardı. Hep o yılda Sovetlär Birlii hem Moldova Respublikasının resimcilär Birliin azası oldu.1999-cu yılda Komrat kasabasının şannı vatandaşı oldu.Kendi çalışmalarınnan Pötr Nikolaeviç Vlah kaldırdı gagauzların yaratmalarını dünnää uuruna.Topracıın ilin olsun, Maêstro! Resimcinin dostları hem “Ana Sözü” gazetanın redakţiyası.

Hem bak[diiştir | kaynağı değiştir]