Nekadar kuvedimiz olacek yardım edecez

Vikipediya saydından
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Nekadar kuvedimiz olacek yardım edecez

Fondun yaptıklarını sıralamaa deyni çok vakıt lääzım. Yaptıkların arasında: gagauz kultura hem bilim adamnarına bu zor yaşamakta para yardımnarı; raametli olan bilim adamnarını Prof. Dr. Gavril GAYDARCIyı, Dr. Elena KOLSAyı, Doç. Dr. İon DRONu anmak toplantıları; anılmış insannarın yıldönüm günnerini kutlamaklar; kiyatların basılması.

“Kaynak” Fondu 2002-cü yılda Kişinövda “VI-cı Halklararası gagauz kulturası Simpoziumu” hazırladı. Bundan kaarä, dört yılın içindä, çeşitli avtorların 10 bilim hem literatura kiyatlarını tipardan çıkardı. “Kaynak” Fondu fıkaaralara hem üüsüzlerä cok yardım eder. Bir ay geeri büük bir yardım Gagauziya fıkaaralarına hem üüsüzlerinä yaptı. O yardım için L. Çimpoeşlän baş redaktorumuzun aşaadakı intervyusu.

Lübov Stepanovna, neredän sana bu fikir insannara yardım vermää? Bana diil, ani fikir gelsin bu benim yaşamam. Bän 10 yıldan zeedä uşaklara, üüsüzlerä hem kusurlara yardım ederim. Bu yardımnar hepsi burada, Kişinövda, yapıldı.

Ama ürääm bütün diildi, neçin zerä pek istärdim yapmaa yardım Gagauziyada da. Orada yardım beş-on kişiyä yapmaa deyni o aaz. Lääzım çok kişiyä yapmaa. Bölä bir neet koydum kendimä. Nezaman?

2003-cü yılda. Düşündüm Eni Yıla karşı onu yapmaa. Karar aldım, ani o yardım için lääzım olan paranın 30% bän koyacam.

Kalanını da sponsorlardan bulacam. Üç-dört ay gezdim, teklif ettim bizim iş adamnarına, gagauz karılar Birliinä, çeşitli kuruluşlara, Türkiye Büükelçiliinä, TİKAya yardım etsinnär. Ama yardımı toplayamadık. Vakıt mı aazdı? Bilmeerim. Ama yapamadık o işi.

Ama neetindän atılmadın. Diil mi? Ölä. 2004-cü yılın ortasından genä bu işä giriştim. Genä çok erlerä danıştım. TİKA dedi, ani 30% biz üstümüzä alarsak, kalan 70% o bizä verecek. Kaç bin dolar yardım için laf gidärdi?


Karar aldık 360 kişiyä yardım etmää. Laf gidärdi 9000dolar için: 6000$ TİKAnın tarafundan geldi; 3000$“Kaynak” fondu buldu. Bu paraylan angı küülerin uşaklarına yardım ettiniz? Neetimizdä vardı Gagauziyanın herbir küüyündän, büük klaslarda üürenän, birkaç fıkaara hem üüsüz uşaa yardım etmää.

Uşakları kim ayırdı? Taa dooru olsun deyni biz danıştık Komratta üürencilik hem okul işlerinä bakan zaametçiyä L.İ. JEKOVAya uşakların seçimindä bizä yardımcı olsun deyni. Eminsin mi, ani en fıkaara uşaklara bu yardım verildi? Bän yınanêrım bunu. Yardım içindä ne vardı?


Vardı kışlık kurtka hem batnik - onnarı taa çok çocuklara verdik. Kızlara taa çok yapaa fistan, yapaa-kaşimir hem angora sviter verdik. Yardımı Gagauziyaya neylän götürdünüz? Kendi paramnan kiraladım bir maşina da iki kerettä yardımı Gagauziyeya götürdük. Pek istärdim, ani etiştirelim yardımı Eni Yıla karşı daadalım. Ama pek uymadı.

İlk payını, Komrat hem Valkaneş rayonunnarına, Eni Yıla karşı, Kırım ayın (dekabri) 24-dä verdik. İkinci payını da Koladaa karşı, Büük ayın (yanvar) 6-da, Çadır rayonuna verdik. Verdiiniz yardıma uşaklar sevindilär mi? Sevinmeyeceklär mi? Bilersin mi, Çadırda bana yaklaştı bir karı da yalvardı: “Yakışmêêr mı ruba erinä bizä iyecek veräsiniz?”

Pek aar geldi, ani yoktu nicä bunu yapıym. Zerä belliydi, ani onnarda beki giimää da yoktu naşêy, ama imää da yoktu. Onuştan, nekadar kuvedimiz olacek - yardım edecez. Büüklerä yardım ettiniz. E küçüklär için bölä bir yardım yapmaa düşünmeersin mi?

Büüklerdän çekettik - islää geçti. Benim umudum var hem pek isteerim, pek istärkän da, bekim, yapılacek küçüklerä da bir yardım. Ama onnara yardım yapmaa taa da zor. Neçin zerä hem razmerleri bulmaa taa zor, hem onnara uygun da olsun, hem da küçüklerin rubaları da taa paalı.