Latiniţiya kesin geçerlär

Vikipediya saydından

Latiniţiya kesin geçerlär

Orak ayın (iyül) 1-2 günnerindä Ukraynanın Odesa kasabasında “Gaguz kultura, dil hem literatura problemaları” adlı Halklararası bilim-praktik konferenţiyası oldu. Burayı Ukraynadan, Türkiyedän hem Moldovadan bilim adamnarı katıldılar.

Ani Ukrayna gagauzları artık hazır latinişaya geçmää belli oldu taa zala girdiynän. Konferenţiya plakatının gagauzça bölümü hem sşenada gagauzça yazı latin grafikasında yazılıydı.

Konferenţiya gagauzların Odesadakı „Birlik” adlı milli-kultura kuruluşun kurulmak günün 7-ci yıldönümü sebepiylän hazırladı. Onun hazırlanmasında pay aldılar: Odesa bölgesinin devlet administraţiyası, gagauzların Odesadakı „Birlik” adlı milli-kultura kuruluşu, Kırım (Ukrayna) avtonom respublikasında TİKA koordinatorluu, AKB „İmexbank”, Odesanın M.Gorkiy adına devlet bibliotekası.

Konferenţiyanın çalışmasında GHT Başı yardımcısı O.P.RADOVA başkannıı altında Gagauziyanın delegaţiyası, Türkiye Odesa Başkonsolosu Yaşar PINAR, TİKA Ukrayna-Kırım koordinatoru Kadriye İMAMOĞLU pay aldılar.

Bu adlı bir konferenţiya Ukraynada seftä olêr. İki günün içindä sesleycilerä irmiyä yakın bilim dokladı okunuldu. Dokladların çoyu pek meraklıydı. Ama, bir şüpesiz, en meraklı dokladı „Gagauzların peydalanması: Neoevropalı şkolanın versiyası” okudu Odesanın İ.İ.Meçnikov adına Milli Universitetin doktoru ŞKLÄEV İgor Nikolaeviç.

Konferenţiyanın sonunda kabledildi bir rezolüţiya. O rezolüşiyanın kararlarından birisi DANIŞMAA UKRAYNA RADASI-NA Kİ UKRAYNA GAGAUZLARIN GRAFİKASINI LATİNİŢAYA GEÇİRMÄÄ.

Bu iş olursa, Ukrayna gagauzların hem Moldova gagauzların arasında en büük perdelerdän birisi düşecek. Latiniţa verecek kolayını Moldovada Gagauziyanın şkolaları için basılan üürenmäk hem literatura kiyatlarını Ukrayna gagauzların şkolalarında kullanmaa. Karar Radaya (Ukraynanın Parlamenti) kalêr.

Taa bir kere isteeriz urgulamaa, ani konferenţiyanın hazırlanmasında büük çalışmalar düştü gagauzların Odesadakı „Birlik” adlı milli-kultura kuruluşuna. Ama kuruluşun Başkanı Petr VOLKOV, onun yardımcıları Yuriy DİMÇOGLU, Viktor GARGALIK, Vasiliy KELİOGLU hem başkaları çok zaamet ettilär, ani konferenţiya halizdän üüsek uurda geçsin.