İçeriğe atla

Lüdvig van Bethoven

Vikipediya saydından
Lüdvig van Bethoven
Muzikacı
Adi Lüdvig van Bethoven
Devleti Germaniya
Duum eri Bonn
Duum yılı 16 Kırım ay 1770
Ölüm yılı 26 Baba marta 1827
Ölüm eri Vena
Avstriya
İş Muzika
Boy 1.70
Din Hristian
İmzası

Lüdvig van BethovenVena kasabasında yaşayan insannar ii bilärdilär bu yaşlı hem geniş arkalı adamı, angısının annısı da geniş, üzü lüzgerli hem saçları dolaşık. Hergün, nicä da hava olsa, o içerdän çıkardı.

Onu çekärdi görmää kasabanın geniş sokaklarını, gökün üzünü hep ölä, nicä çekärdi muzika yazmaa. Hızlı adımnaardı o geçerkän bir kalenin yanından, bakardı bulutlara angıları pek aşaa inmiştilär hem çabuk kayardılar göktä oyanı-buyanı görärdi, niçä bükülerlär lüzgerdän aaçlar, nicä raatsızlıktan kuşçaazlar uçuşerlar.

Ama kuşların baarışmasını lüzgerin uuldamasını o işitmääzdi. Bethoven saardı. Bu hastalık onda çekettiydi taman ozaman açan o olduydu bilinir, şannı muzikant hem kompozitor. Onun muzikasını hepsi sevärdi.

Onun gözäl ötär müzikasında vardı derin duygular, ii istemeklär- insannar arasında olsun serbestlik, birlik hem kardaşlık. Muzikasınnan o sevindirärdi insanı. Onda taman vardı çok türlü neetlär- yazmaa üüsek uurda muzika, bu taraftan göstermää kendi kuvedini.

Da taman ozaman onun başına geldi bu büük bela-başladı işitmemää. İşitmemezlik hepsinä deyni pek büük kahır, ama kompozitora taa büük kahır olmuş! O savaşarmış kısmetini kaybetmemää, çeketmiş taa sıkı muzika yazmaa.

Bölä o savaşarmış hastalıı üstelemää. Saar kompozitor, hastalıına bakmayarak, yazdı bir pek käämil muzika Girginnik simfoniyası.Ama o yıl dübüdüz saar olmuş. Bethoven insannarlan hiç lafedämääzmiş sade tabiatlan sözleşmäk ona verirmiş raatlık hem kısmet. Bundan sora muzika sesleri sade onun içindä büüyärmiş.

Da o yazdı eni bir simfoniya Klisä simfoniyası angısı sansın kanat verer insannara uçsunnar naturanın gözäl erlärinä. O erlerä, neredä işidiler derelerin su şıpırdaması kuşçaazların cıvıldaması, yaamur suların şamatası, çobancıın çırtma çalması. Geçti yıllar, ama Bethovenin kulaklarına ömür dünnedän hiç bir dä sesçääz etişmedi.

Bu hastalık Bethoveni kırmadı, onun çetin harakteri bozulmadı. Açan o karşı gelärmiş sokaklarda Avstriyanın padisahkasınnan yada başka büük zabitlärlän, onnar onun önünü geçmääzmişlär, ilkin yol ona verärmişlär.

Kabararmış mı o? Yok, o diilmiş dik, diilmiş hodul adam!

Kim halizdän sever muzikayı, o yok nicä olsun hodul insan! yazarmış o Kim görer, ani incäzanaatın yok sınırı o duyer nasıl yırak o kendi neetindän.Bethoven incäzaanat için bütün yaşamasını verdi.

Açan o başlaardı muzika yazmaa unudardı uyku için saymaazdı zaametini, korumaazdı saalını. Çok kerä hastalanardı, yaşardı fukaara. Onu bıktırardı yalnızlılık, ama pek çok sevärdi başka insannarı, pek inanardi, ani iilik yapmaa herbir insanın canı çeker.

Bu inanmaklar görüner onun bitki Onuncu simfoniyasında. Bu simfoniya biter bir gimnnän Sevinin! Geniş hem aydınnık melodiyalar öter. Milionnan insannar kucaklaşın! teklif eder simfoniyadakı türkü çalan hor.

Bethovenin muzikasındakı ömürü bitmeyecek, neçinki o hepsinä insannara pek paaliydır. Bu muzıkaya Bethoven koydu kendi sevgilerini hem inanmasını serbestlik hem kısmetlilik için.

 • Zaabit: Önderci, burada, pek zengin buyurucu
 • İncäzanaat: Ustalıklı zanaatlar, yazıcıların, artistlerin, kompozitorların hem başkaların
 • Var mı tekstä yazdırma elementleri?
 • Okuyun onnarı
 • Yazdırın L.van Bethovenin patredini.
 • Bulun tekstin annatma hem fikirlemä elementlerini.
 • Angısıydır onnar?
 • Angı söz tipi bu tekstä baş oler : annatma mı, yazdırma mı, fikirlemä mi?
 • Bethovenin harakterindän angı kaliteleri var nicä almaa kendinizä?
 • Söläyin kendi bakışınızı
 • Bu tekst sizi neyä üüreder?

Yazılı[diiştir | kaynağı değiştir]

Kullanılmış kiyatlar[diiştir | kaynağı değiştir]