Kart kısıraan düşleri

Vikipediya saydından

Kart kısıraan düşleri

Açan sıra geler seçimnerä, bakmadaan ona erindeki mi onnar, Parlamenta mı, Moldovayı sansın er tepremesi sarsılêêr. O tepremenin merkezindän, Kişinövdan, türlü boklukları üzä çıkarıp, sansın gölä atılan taştan dalgalar, küülerä hem kasabalara dooru yayılêrlar. Parlamenta seçim günü belli olduktan sora hem partiyaların Merkez Seçim Komisiyasında (MSK) registraţiyalarından sora, o bokluklar seçim propagandasınnan bilä üstümüzä gelmää çekettilär.

Propagandada partiyalar biri-birlerini türlü işlerdä kabaatlı bulêrlar, biri-birlerini seçimnerdän çıkarılmasını MSKya teklif ederlär, insannra altın yaşamak adêêrlar. Bir partiyanın lideri adêr ayda 500 EUROlık zarplata, öbür partiyanın lideri, bezbelli bunu geçmää deyni, 600 EUROluk aylık zarplata adêr. Başkaları da geeri kalmêêrlar.

Açan bakêrsın o partiyaların kandidatlarına, annêêrsın, ani onnarın çoyu kuvettä çoktan bulunêrlar, ama bu günä kadar, neçin sa, büünkü tekliflerini üzä çıkaramadılar da te şindi, onnarı ayırarsanız yapaceklar.

Bu adamaklar kart kısıraan düşleri-nä benzeerlär. Onnarı inanan var mı acaba? Sanmêêrım. İnsan bizdä akıllı, onu pek aldadamaycan.

Ama ne yapsın insannar? Kimi seçsin? Bu – soruşların soruşu!

Ani seçimnerdä pay almaa läzım – bu bir şüpesiz iş! Ama kimä kendi sesini vermää – bu problemanın probleması! Da te burada insannarın seslerini kazanmaa deyni (bän Gagauziyanın seçimcileri için söleerim) partiyalar başka bir şalvirlää banêrlar – kendi kandidat listelerinä bir-iki gagauz ya Gagauziyadan insannarın adlarını koyêrlar.

Parlamenttä bu insannar, bekim bişey yapamayaceklar, ama partiyaya läzımnı proţentları getireceklär. Sora da, eni seçimnerädan, partiyalar, kendi esaplarını düşünüp, seçimcilär için unudaceklar. Parlamenta seçildiktän sora, partiyalar için bu önemli diil.

Dört yıl geçtiinän insannara genä var nicä annatmaa kart kısıraan düşünü: neçin adamakları aslıya çıkaramadılar, neçin işsizlik hem krizis var, neçin yaşamak zor. Ama bu artık başka bir statyanın konusu.

Gagauziyanın öndercileri da seçimnerdän bir tarafa kalmêêrlar. Unudup aralarında birlii, unudup Gagauziyanın işlerini, onnar başka-başka partiyalar için ses vermää teklif ederlär. Olsa kendi adlarından agitaţiya yapsınnar. Yok – doljnostlerin adlarından. Da, seslediynän onnarı, annêêrsın, ani diil filan-fişman kişi, ama gagauzlar onnarın söledii partiyalarda taraftar olaceklar. Biraz düşünselär, liderlär bekim bölä yapmayaceklar.

Onnar (partiyalar) bizi koyun erinä kullanêrlar. Sora unudêrlar. Ama saamaktan vazgeçmeerlär. Vergileri alêrlar, ilaçlanmak için ödederlär, iş vermeerlär: çoyularımız Moskvalarda, İstanbullarda, Madridlarda iş aarêrlar.

Kuvedä gelennerin sa bu hiç umurlarında da diil. Onnar salt kendi cöplerini düşünerlär. Parlamenta fıkaara olarak girerlär, seçim vakıdı insannarın önnerinä eski rubalarlan hem eski maşinalarlan çıkêrlar, ama deputat olduynan “mersedes”larda hem “BMW”larda gezinerlär, milionnar hem miliardlar saabileri olêrlar. İnsana sa dört yılda bir kerä, kart kısıraan düşlerini annadıp, genä onnarın oylarına saabi olmaa savaşêrlar. Ama insannarı ölä kolay aldatmaa artık zor.