Karacaoglan şelale şiir avşamnarı

Vikipediya saydından

Ceviz ayın (sentäbri) 21-24 günnerindä Türkiyenin Tarsus kasabasının belediyesi (primariya) tarafından hazırlanılan “9. Geleneksel Uluslararası Karacaoğlan Şelale Şiir Akşamları” oldu.

Bu şiir avşamnarına Türkiyedän kaarä katıldılar, aşıklar (saz instrumentında çalannar hem türkü söleyennär), poetlar hem kultura adamnarı Azerbaycandan, Bulgariyadan, Greţiyadan, İraktan, İrandan, Kazahstandan, Kirgizistandan, Makedoniyadan, Moldovadan (Gagauziya, Todur ZANET) hem Rusiyadan (Başkurdistan, Tatarstan, Balkar). Türkiye dışından poetların çaarılmak organizaţiyasını KİBATEK onursal Başkanı Feyyaz SAĞLAM düzennedi.

Şiir avşamnarın programası pek meraklı hem pek gözäl bir yortuydu. Yortunun birinci günündä ofiţial programa vardı. Yortunun açılışı hem delegaţiyalarlan tanışma toplantısı Tarsus belediyasının topantı salonunda oldu. Tarsus belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ açılış sözünü yaptıktan sora, hepsi delegaţiyalar, kendilerini tanıdarak, belediyeyä baaşışlarını verdilär. Todur ZANET baaşladı Tarsus belediyesinä Gagauziyanın bayraanı hem eni çıkan “GAGAUZLUK: Kultur, Ruh, Adetlär” kiyadını.

Açılış toplantısından sora hepsi katılımcılar Atatürk pamätniinä çiçek koydular. Bundan sora da kasabanın teatrosunda “Karacaoğlan” pyesası siiredildi. Nedän sora ev saabileri da, musaafirlär da pay aldılar Tarsusun bir sokaana başkır Prof. Dr. Zeki Velidi TOGANın adının verilmesinnän ilgili toplantıda. Bundan sora da, Şelale Şiir Avşamnarı çerçevesindä, Tarsusun resim galereyasında Kipradan resimcinin Hatice Aygün SELVİTOPU hem Bulgariyadan resimcinin Aynur AÇIKGÖZün resim sergileri açıldı. Bu ofiţial programadan sora, dört avşam sıravardı, Tarsusun “Şelale Karacaoğlan Parkın” sţenasında şairlär kendi şiirlerini okudular, aşıklar da, saz çalıp, türkü söledilär. Ama şiirlär hem türkülär konţerttän sora bitmäzdilär. Zerä uyumaa hiç birisi istemäzdi. Otelin foyesında toplanıp, poetlar da, aşıklar da taa sabahlaradan kendi şiirlerini okuyardılar hem türkü çalardılar.

Şiir Avşamnarından kaarä katılımcılara, Tarsusu tanımaa deyni, gözäl bir kultura programası da hazırlanmıştı: kasabanın hem bölgenin istoriyadan kalma kultura hem din pamätniklerinä êkskursiyalar. Tarsus 10 bin yıllık yazılı istoriyasına saabi olan bir kasaba olduu için vardı neleri görmää: 7 uyuyan marasını, aposrol Daniyılın mezarını, Senpol Klisesini (dünneyin en eski kliselerindän birisi), antik yolunu, Kleopatra Kapısını (burada Egipet korolevası Kleopatra buluşmuş kendi sevgilisinnän Mark Antoniylän), Osmannı parkını hem taa çok-çok erleri.

Tarsus belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ kendisi da büük kultura adamı hem şair, kasabasını hem milletini sevän birisi olarak, çok kuvet koyêr, ani Tarsusu zenginetmää hem burada bulunan kultura nışannarını korumaa hem zeedeletmää. Onuştan tarsuslular Canabisini artık dördüncülää belediye Başkanı (primar) ayırêrlar.

“9. Geleneksel Uluslararası Karacaoğlan Şelale Şiir Akşamları”nda pay alannara Tarsus belediye tarafından belgelär hem Karacaoğlan skulpturaları verildi.

Not. Karacaoğlan sayılêr türk melletinin en saygılı halk poetlarından birisi. Belgelerä görä o yaşamış XVII-ci yılın ilk payında (1606-1679 yıllarında) Adana hem Mersin arasında bulunan Çukurovada. Ama tarsusulular onu tarsuslu sayêrlar.