İçeriğe atla

Gagauziyanın üüredicilik upravleniyası topladi

Vikipediya saydından

Gagauziyanın üüredicilik upravleniyası topladi

Küçük ayın (fevral) 24-dä Gagauziyanın Üüredicilik upravleniyası topladi şkola, liţey hem kolec direktorlarını bir toplantıya. O toplantıda Gagauziyada üüredicilik proţesınnan ilgili önemli soruşlar incelendi hem şkoladakı, rayondakı hem regional olimpiadalara bir analiz yapıldı.

Bundan kaarä Gagauziya Başkan yardımcısı Nikolay STOYANOV açıkladı bir soruş, angısına görä teklif etti, ani Gagauziyanın Üüredicilik upravleniyası hem üüredicilik kuruluşları Komrat Devlet Universitetınnan (KDU) taa sıkı işbirlindä bulunsunnar.

Toplantıda Moldova üüredicilik hem gençlik Bakannıından temsilci vardı. İncelenän soruşlar Kişinevu ölä ilgilendirdi, ani bir aftadan sora, Baba Marta (mart) ayın 3-dä, Moldova üüredicilik hem gençlik Bakannıından Gagauziya Başkanın hem KDU rektorun adına kiyat geldi.

Kiyadın altında bakan yardımcısı Galina BULAT yazılmış. Orada urgulanêr, ani Gagauziyada “olimpiadalar üüsek uurda geçer hem üürencilär islää bilgi göstererlär”, bu üzerä da bakannık sayêr, ani “respublika olimpiadalarında regional olimpiadaların prizörlarına deyni kvotaları zeedeletmää”.

Kiyatta açıklanêr, ani “Gagauziya Başkan yardımcısı Nikolay STOYANOVun teklifini bakannık dooru bulêr da ona görä hepsi kaldırılma soruşlarda:

  • Üürenmäk kuruluşların läzımnıına görä universiteti bitirennerini payetmektä;
  • Gimnaziyalarda hem liţeylerdä pedagogika praktikası yapmakta;
  • Pedagogika kadraların kvalifikaţiyalarını üüseltmektä;
  • Kimi şkola disţiplinalarında metodika yardımında;
  • Üüredicilik soruşlarınnan ilgili rayon toplantılarında, metodikalı predmetlı birliklerdä hem regional toplantılarda pay almaları deyni universitetın prepodavatellerinä tekliftä bulunmakta;
  • Respublikada hem regionda hazırlanan üüredicilik hem didaktika varlıının hazırlanmasına hem reţenziyasına universitetın prepodavatellerinin katılmasında;
  • Respublikadakı üüredici-praktik seminarların hem olimpiadaların, hem avtonomiyada olan başka meropriyatiyaların hazırlanmasına hem yapmasına universitetın prepodavatellerinin katılmasında – uygun olacek barabar işlemää.

ATO Gagauziya “Gagauz Yeri”ndä üüredicilik hem terbiedicilik proţesını kaliteli aslıya çıkarılması için, Moldova üüredicilik hem gençlik Bakannıı hepsi kaldırılma soruşlarda hazır yardımcı olmaa”.