Fillär

Vikipediya saydından
Fil

Fillär

Verilän teksti Fillär okuyun, okuduktan sora sıradan birär takrir yazın. Söläyin, olur mu ona demää, ani o tekst yazdırma hem publițistik stillindä. Neçin? İnandırın!

Fil dünnenin en büük hayvanıydır. Fillär yaşeerlar. Afrikanın hem Aziyanın eşil tropik daalarında. Fillerin güüdeleri, bacakları pek büüktür hem kaaviydir, onuştan onnar kolay aralerlar daalarda pek sık büüyän kalın aaçları, onnarın dallarını.

Bölä fillär bu yolsuz daalarda gezinerlär. Fillerin kalın derisi koruyer onnarı kuru dalların hem çalıların batmasından. Ama büük iiri sineklär, kör sineklär, arılar, sakırgalar, uçup-konerler fillerin deri buruşuklarına da fena dalerlar onnarın sırtlarını.

Onnarın dalamasından kurtulmaa deyni, fil büük havezlän yıkaner, yuvarlaner, batak içindä döker su kendi üstünä uzun kalaannan.Filin ensesi pek kısa, bu üzerä imäk kendinä erdän hem üüsek aaçlardan o aler pek uzun kalaannan. Su içer fil genä uzun kalaan yardımnan, angısına o bir kerattä çeker on litra su, da çeker o suyu kendi aazına.

Yazılı[diiştir | kaynağı değiştir]

  • İ.Babaloglu
  • N.İ.Babaoglu
  • K.K.Vasiloglu
  • Gagauz Dili hem literatura
  • 8 Klas
  • s.14