Cendemä gidän adam

Vikipediya saydından

Cendemä gidän adam


V.MOŞKOVun: Наречие Бессарабских гагаузов (1904 yıl) kiyadından Bir vakıt varmış bir adam fukaaraymış, gider kazanmaa da tutayor onu bir yaamur bir küüdä da o girer bir evin saçaana seperlenmää.

Da o evä yakın varmış bir ev, zenginmiş da evin saabi ölmüş. Haciymış da kalmış karısı ihtiyar, da görer o adamı o evin saçaanda da çarayor onu, da sorayor ona: “Nerdän gelersin?” O da üfkäynan deer ona: “Cendemdän”.

Karı da deer ona: “Çoktan mı gittin orayı sän?” “Üç ay oldu”. “Pı! – deer o karı ona. – bizim Hacı da üç ay oldu öleli. Onu görmedin mi?” “Nası gömedim? O da orda”. “Ye nası yapayor orda?” “Nası! Yapmış kabak kapçıından terezi da alış-veriş yapayor, pek zor”. Babu deer: “Pıı! Kabak kapçıına mı kaldı, o burda altın terezisinnän satardı.

Tez gidecän mi orayı?” “Te şindi giderim”. “Dur da yolayım ona biraz altın”. Da verer ona bir futa altın. Da gider adam. Avşam üstü geler oolu kırdan, babu çıkayor karşı ooluna da deer: “Oolum, geldi bir adam bizä da dedi, gelmiş cedemdän görüşmää da gidärdi geeri cendemä da verdim ona götürsün bobana biraz altın”.

Oolu da demiş: “Çoktan mı gitti?” “Temin, - demiş. - gitti”. Da sormuş angı yolu aldı? Göstermiş ona yolu, pinmiş beegirä, takışmış aardına, yaklaşmış ona. O da görmüş onu da gitmiş dermenä. Dermenci savaşarmış dermeni urmaa da deer o gidän adama: “Nası atlı geler senin aardına?” O da deer: “Padişahtan kihat gelmi, kellerin kafalarnı soysunnar da askerä daul yapaceklar”. Dermenci o saat girmiş dermen içinä o da kelmiş.

Geler atlı, sorayor: “Görmedin mi bir adam?” “Gördüm, girdi dermenin içinä”. “Ya tut bu beegiri bän omu tutayım”. Gider, urayor kapuya, öbürü da piner beegirä da gider. O kalayor yayan, döner geeri evä. Da sormuş anası: “Etiştin mi?” “Etiştim, da verdim beegiri, tez etişsin cendemä”.