Bucak açlaa

Vikipediya saydından

Bucak açlaa1946-1947 yıllar kışı Sovet Soţialist Respublikaları Birlii Sovet Sistemasının tarafından gagauzlara karşı yapılan zorlan aaçlık.

Genoţid[diiştir | kaynağı değiştir]

Bununnan gagauzların soykırımı (genoţidi) başladı. Aaçlıın ardına lagerlär, Sibirä kaldırılmak, erindä kurşuna urmak geldi. Bütün bu hayarsızlıklar gagauzların 40% zorlan mezarlara soktu. Ukraynada bulunan sa Bolboka (Kotlovina) küüyünün 60% insannarını (sade aaçlık!) biçiti. Düşünün kendiniz: bu küüdä 5500 candan 3300 aaçlıktan ölmüş.

Zerä olmaydı 1946-1947-ci yılların aaçlıı, olmaydı 1949-cu yılın gagauzların Sibirä kaldırılması, büün bizim sayımız artık bir milionu geçeceydi.

Kurak[diiştir | kaynağı değiştir]

1946-cı yılda Bucak topraklarında büük bir kurak oldu. Nicä da olsa o bereket, ani vardı eteceydi ki insan kıştan çıksın. Ama o bereketi da insandan zorlan aldılar. Gagauzların çoyu aaçlıktan öldü hem diil salt gagauzların.

Esaba alarak onu, ani 1946-cı yılın Devlet planını (265 bin ton ekin) Moldova tamannayamayacek SSRB-nın (Sovet Soţialist Respublikaları Birlii) Ministerlik Soveti hem VKP (b) Merkez Komiteti 1946-cı yılın Kirez (iyün) ayın 26-da kabletti karar Moldova planını 160,9 bin tona kadar indirmää. Ama bu da yannıştı. Harman ayın (avgust) 19-da kablediler eni karar – Moldova 72 bin ton ekin hazırlasın.

Kuvetä izmet edän “palilär”, evdän-evä gezip, başladılar süpürmää hepsini ne vardı. Aktarardılar samannıkları, kara sıır hem hayvan aullarını, tavannarı hem maazaları. Delim-deşik edärdilär duvarları, patları, erleri. Hepsini neyi bulardılar - süpürürdülär. Bunun sonucu oldu o, ani Ceviz ayın (sentäbri) çeketmesindä başladı aaçlık. Aaçlık getirdi distrofiyayı.

Moldovada kuvettä bulunannar hem erindeki “çorbacılar”, Moskvanın önündä kendilerini ii taraftan göstermää deyni, 1946-cı yılın Canavar ayında (oktäbri) yapılan Komunist Partiyasının plenumunda baarardılar hem eri koparardılar, ani Respublikada planın salt 64% tamannandı. Prokurorlara, daavacılara hem milişiyaya verildi izin “nezdatçiki i sabotajniki”lerä karşı en sert kuvetlän davranmaa.

Aaçlık[diiştir | kaynağı değiştir]

Bu davranmanın sonu: ofițial dokumentlerä görä bütün Moldovada aaçlıktan en aazdan 115 bin kişinin ölmesi gösterildi. Bu sayıya lääzım eklemää o insannarı, ani aaçlıktan öldülär gagauz küülerindä, zerä bu küülerdä toplu mezarlarda gömülän ölülerin sayısı ofişial dokumentlerdä esaba alınmadı. Bu kara sayıya lääzım eklemää o insannarı da, ani gidärdilär Ukraiynaya bir trofa ekmek aaramaa deyni. Çoyu onnarın öldülär. Ukraynanın Livovskaya, Stanislavskaya, Çernoviţkaya bölgelerindä.

Kaul uezdın saalık bölümün başkan yardımcısı Zaliznik 1947-ci yılın yanvar ayın 15-dä belgidä, ani yollandı Kişinöva:

25/XII/1946 – 5/I/1947 - 3880

5/I/1947 – 10/I/1947 - 4126

 • Distrofiya 2-ci durum

25/XII/1946 – 5/I/1947 - 1478

5/I/1947 – 10/I/1947 - 2994

 • Distrofiya 3-cü durum

25/XII/1946 – 5/I/1947 - 694

5/I/1947 – 10/I/1947 - 986

 • Baymaklı rayonu:
 • Distrofiya 1-ci durum

25/XII/1946 – 5/I/1947 - 1474

5/I/1947 – 10/I/1947 - 7250

 • Distrofiya 2-ci durum

25/XII/1946 – 5/I/1947 - 635

5/I/1947 – 10/I/1947 - 2317

 • Distrofiya 3-cü durum

25/XII/1946 – 5/I/1947 - 275

5/I/1947 – 10/I/1947 - 1835

 • Kongaz rayonu:
 • Distrofiya 1-ci durum

25/XII/1946 – 5/I/1947 - 2508

5/I/1947 – 10/I/1947 - 2994

10/I/1947 – 15/I/1947 - 3251

 • Distrofiya 2-ci durum

25/XII/1946 – 5/I/1947 - 2353

5/I/1947 – 10/I/1947 - 2762

10/I/1947 – 15/I/1947 - 2855

 • Distrofiya 3-cü durum

25/XII/1946 – 5/I/1947 - 2186

5/I/1947 – 10/I/1947 - 2032

10/I/1947 – 15/I/1947 - 2482

 • Taraklı rayonu:
 • Distrofiya 1-ci durum

25/XII/1946 – 5/I/1947 - 1852

5/I/1947 – 10/I/1947 - 2452

 • Distrofiya 2-ci durum

25/XII/1946 – 5/I/1947 - 400

5/I/1947 – 10/I/1947 - 2200

 • Distrofiya 3-cü durum

25/XII/1946 – 5/I/1947 - 428

5/I/1947 – 10/I/1947 - 698

 • Çadır rayonu:
 • Distrofiya 1-ci durum

25/XII/1946 – 5/I/1947 - 2680

5/I/1947 – 10/I/1947 - 2981

10/I/1947 – 15/I/1947 - 2659

 • Distrofiya 2-ci durum

25/X25/XII/1946 – 5/I/1947 - 1400

5/I/1947 – 10/I/1947 - 2001

10/I/1947 – 15/I/1947 - 1513

 • Distrofiya 3-cü durum

25/XII/1946 – 5/I/1947 - 200

5/I/1947 – 10/I/1947 - 628

10/I/1947 – 15/I/1947 - 771

Anmak[diiştir | kaynağı değiştir]

Bunnarı unutmamaa deyni Çadır kasabasının merkezindä küçük bir nışan taşı koyuldu.