Bizim Basarabiyamız

Vikipediya saydından
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Bizim besaribiyamız eni bir festival


Ukraynada yaklaşık 50 bin gagauz yaşêêr. Onnarın taa çoyu erleşik Bolgrad hem Kiliya rayonnarında bulunan küülerdä: Çervonoarmeyskoe (eski adı Kubey), Vinogradovka (eski adı Kurçu), Aleksandrovka (eski adı Hacı Abdul), Bolboka, Jovtnevoe (eski adı Kara Kurt), Starıye Troyanı (eski adı Eski Troyan), Novosölovka (eski adı Eniküüyü), Dimitrovka, Tabaki, Krasnoe.

Büünkü durumda bu küülerdän gençlerin çoyu Odesa, Kiev, Nikolaev, Harkov, Vinişa gibi büük kasabalara yaşamaa geçtilär, ya da kazanç için gittilär. Ama onnar köklerindän ayırılmêêrlar. Kulturalarını, adetlerini, dillerini korumaa deyni onnar derneklär kurêrlar. Şindi söz gider bu derneklär bütün Ukraynayı kaplayan bir kuruluş kursunnar. Bu ilerdä.

Şindi sa onnar, başka azınnıklarlan birliktä Bolgrad kasabasında “Naşa Basarabiya” (“Bizim Basarabiyamız”) adlı Milli kulturaları festivali Ceviz ayın 17-18 günneri arası yaptılar. Hazırladılar onu bütün Ukrayna “Naşa Basarabiya” (“Bizim Basarabiyamız”) adlı kuruluş hem Kievdakı gagauzların “Halk Birlii” dernää. Erindä festival gözäl geçsin deyni çok çalıştı İvan AKDERLİ, Bolgrad rayonu Başkanın birinci yardımcısı.

Festivaldä Ukraynada yaşayan Ukraynalılar, gagauzlar, bulgarlar, arnautlar (albannar), moldovannar, ruslar pay aldılar. Katıldılar burayı Moldovadan gagauzlar hem Bulgariyadan bulgarlar da.

Belliydi, ani bölä bir festival çoktan lääzımdı. Onun önemliini gösterer o, ani delegaşiyalardan hem erindeki adminis-traşiyadan kaarä festivalä çok büük musaafirlär da katıldılar: A. P. BARANOVSKİY, Ukraynanın agrar politikası Bakanı; İ. V. PLAÇKOV, Ukraynanın alış-veriş hem energetika Bakanı, Angel GANEV, Ukraynada Bulgariyanın Büükelçisi, Vasiliy KİLİOGLU, iş adamı, gagauzların Kievdakı “Halk Birlii” dernään öndercisi, Pötr VOLKOV, gagauzların Odesadakı “Birlik” dernään öndercisi, A. İ. KİSSE, Ukraynanın halk deputatı hem bütün Ukrayna bulgarların derneenin başkanı, A. İ. İVÇENKO, Ukraynanın “Nafta-Gaz” kompaniyasının başkanı, Plamen BABOKOV, Ukraynanın “Trista Oil” kompaniyasının Başkanı.

Festivalin programası pek islää kurulmuştu.

Fastivalä katılan herbir millet kendi “evini” hem “aulunu” kurdu. Orada tuzekmeklän musaafirleri karşılardı, kendi milli imeklerinnän konukladı. Festivalin programasında milli imeklär yarışı oldu. Belli ki, gagauzların kıırmasından, kaurmasından hem sarmalarından tatlı festivaldä bişey yoktu! “Turna gözü” şaraplarımız da gözäldi! Ama başkasında da islää şarap vardı.

İmeklerdän ayırı resim, foto hem el yaratmaları sergilenärdi. Ukrayna gagauzlarından bu sergidä resimcilär Pötr ÇAKIR (İsmail kasabası) hem onun kızı Larisa ÇAKIR-UZUN, hem da Veçeslav HACIMİTİ (Bolboka) kendi yaratmalarınnan katıldılar. Gagauziya resimcileri Petri VLAH hem Dimitri KARA insannarı gözäl el yarat-malarınnan sevindirdilär.

Vardı bu sergidä Komrat kasabasında yapılan kilimnär dä.

Ayrıca audio disklär hem kasetalar da sergilendi. Burada gagauz dilindä kasetalar da vardı. Kiyat sergisindä biz da başkasından aşaa diildik.

Festival içindä ayrı bir festival vardı – bulgar kinosu festivali. Bu festivalin çerçevisindä, başka kinoların arasında, gösterildi eni bir kino “Sedymoe koleso” (“Edinci tekerlek”).

Festivalin birinci günü Ukrayna hem Bulgariya artistlerinin Gala konşertinnän baºarıldı. Konşerttä gagauz türkülerini hem oyunnarını Kubeydän “Kadınca” ansamblisi hem Kurçudan türkücü İlya MALAKÇI gösterdilär. Katıldı bu işä Kurçu Kultura Evinin direktoru Valentina KIRÇEVA da.

Gecä büük bir salüt oldu.

Festivalin ikinci günü sport yarışları oldu.

Not. Bu festivaldä gagauzları ii taraftan göstermää deyni çok çalıştılar erindeki iş adamnarı hem “Birlik” dernään küülerdä temsilcileri: Vasiliy DİŞLİ (Bolgrad), Mihail DİŞLİ (Aleksandrovka küüyü), İvan KEMENÇECİ gagauz iş adamı, Olga KULAKSIZ, (Kurçu küüyü). İş adamnarı festivalä diil salt para yardımı yaptılar. Kimileri organizaşiya ükünü da omuzlarına aldılar. Ölä Vasiliy KİLİOGLU resimcilärlän ilgili bütün soruşları üstüna aldı: onnarın getirmesini, erleşmesini, resim sergilerini hazırlamasını.

Redakţiyadan: Gagauziya öndercilerinin biricii festivaldä yoktu. Aldıımız bilgilerä görä onnarı bu festivalä, ofişial olarak, birisi çaarmamış.
Dimu ERİBAKAN.