Bilersiniz mi nesoy insandı o

Vikipediya saydından

Bilersiniz mi nesoy insandı o


Vardı Başküüyündä bir gençecik hem islää çocuk Mişa TANASOGLU – kıvrak boylu, şen üzlü, gramotnıy, muzıkalnıy, şkolada hepsi konkurslara, festivallerä, serovnovaniyalara katılardı, kompaniyanın canıydı, pek aktiv bir insan. O ölä da gençicik kaldı. Mişa hiç bir kerä ihtärlamayacek, zerä 1982-ci yılın Büük ayın (yanvar) 15-dä vertolötçik, starşiy leytinant Mihail TANASOGLU genç canını geroyca kurban verdi o uzak Afganistan cengindä.

Mişa TANASOGLU şindi da var, şindi da yaşêêr. Ama var hem yaşêêr senselesinin, yakınnarın, dostlarının, odnoklasniklerinin, şkolanın hem küü insannarını cannarında, aklılarında, anmaklarında. Bu anmaklar unudumasın deyni Başküüyün (Kirsovo) № 2 gimnaziyasında her yılın Mihail Kiriloviç TANASOGLUnun adına sport turniri geçer. Turnir kışın olêr. Artık 17-ci yıl sıravardı.

Turnirı yapmaa deyni fikir Mişa TANASOGLUnun klasnıy rukovoditelinä Födor İlyiç SİRKELİya geldi. Belli ki o ilkin danıştı Mişanın odnoklasniklerinä, zerä bilärdi, ani onnar hepsi, nicä şkoladaydılar, ölä şindi da kafadar kaldılar hem biri-birlerinä her kerä yardım ederlär.

Ozaman klasta 30 kişidän zeedä üürenärdilär. Hepsi islää üürenärdilär, birleşiktilär. Şkolayı bitirdiktän sora kim nereyi daaldı. Geçti 33 yıl nicä şkolayı bitirdirdilär, ama her yıl savaşêrlar bir kerä şkolaya toplanmaa. Bu yıl da toplandılar, zerä yubiley - hepsi 50 yaşını doldurêrlar.

Başlêêrlar Büük aydan (yanvar) beeri haberleşmää. Turniri katlanıp ta yapêrlar: kim organizaţiyaylan, kim maşinaylan, kim paraylan, kim masaylan yardım eder. Ama, belliki, en büük kuvedi Födor İlyiç SİRKELİ koyêr. Turnira bütün Gagauziyadan üürencilär katılêrlar, Başküüyündän insannar toplanêr. Turnirn açılışında torjestvennıy lineyka olêr. Bu yıl da ölä oldu.

Lineykayı gimnaziyanın direktoru Födor İlyiç SİRKELİ açtı. Sora uşaklar peet annattılar. Lafetti GHT (Gagauziya Halk Topluşu) başı Anna HARLAMENKO. Gagauziyanın asker komendantı nasaat etti. Afganeţlar lafettilär. Odnoklasniklerin adından Zoya TANASOGLU söz tuttu.

Lineykadan sora turnir başladı. Turnirdä şaşki, şahmatı tenis hem futbol uurlarında yarışmak oldu. Turnirdä enseyennär belli oldu. Ama, bana kalsa, enseyän hepsiciydi. Zerä hepsicii ayozlu bir anmaya dokundular, annadılar bu yaşamada ne türlü insan olmaa läzım.

Mihail TANASOGLU duudu 1959-cu yılda Küçük ayın (fevral) 28-dä Başküüyündä, Gagauziya. 1965-1974 yıllarında üürendi küüyün № 2 sekizklasadan şkolasında. 1976-da bitirdi küüyün № 1 orta şkolasını. 1976-1980 yıllarda Sızrany kasabasında (Rusiya) asker-aviaţiyası vertolötçikleri üüsek uçilişçesında üürendi, nedän sora Odesa asker okruguna yollanılda. 1981-dä Afganistana geçirildi. Burada 15.02.1982 günündä onun ekipajı Mazari-Şerif kasabasının dolaylarından asker zadaniyasından geeri dönmedi. Geroyluk için Mihail TANASOGLUya “Krasnoy zvezdı” ordenı verildi (raametli olduktan sora).