Azerbaycan gimnası

Vikipediya saydından
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Stamps of Azerbaijan, 2011-991.jpg

1920-ci yıl Büük ayın 30-da Azerbaycan Demokratik Respublikasın (1918-1920) Ministrular Topluşu kabletti bir karar angısına görä hazırlanacekti Respublikanın milli gimnası hem bu uurda bildirildi konkurs Halk Üüretim Ministerlii tarafınnan. Ama zaman kalmadı milli gimnanı kabletmää ani 1920-ci yıl aprel ayın 28-dä Sovet armatası girdi hem annekțiya etti Azerbaycan respublikasın.

1992-ci yıl may ayın 27-dä parlament kabletti "Azerbaycan Respublikasın Devlet gimnası uurunda" Zakonu. Kanona görä 1919-cu yılda Azerbaycanın Milli Gimnası olarak geçti "Azerbaycan marşı" angısını düzdü hem yazdı büük kompozitor Üzeyir Hacıbäyov hem peet Ähmäd Cavad.

Gimnanın teksti
Latın alfavitilän Kiril alfavitilän
Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa!
Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər!
Hərə bir qəhrəman oldu!
Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!
Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə,
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Азәрбајҹан!, Азәрбајҹан!
Еј гәһрәман өвладын шанлы Вәтәни!
Сәндән өтрү ҹан вермәјә ҹүмлә һазырыз!
Сәндән өтрү ган төкмәјә ҹүмлә гадириз!
Үч рәнҝли бајрағынла мәсуд јаша!
Үч рәнҝли бајрағынла мәсуд јаша!
Минләрлә ҹан гурбан олду,
Синән һәрбә мејдан олду!
Һүгугундан кечән әсҝәр!
Һәрә бир гәһрәман олду!
Сән оласан ҝүлүстан,
Сәнә һәр ан ҹан гурбан!
Сәнә мин бир мәһәббәт
Синәмдә тутмуш мәкан!
Намусуну һифз етмәјә,
Бајрағыны јүксәлтмәјә,
Намусуну һифз етмәјә,
Ҹүмлә ҝәнҹләр мүштагдыр!
Шанлы Вәтән! Шанлы Вәтән!
Азәрбајҹан!, Азәрбајҹан!
Азәрбајҹан!, Азәрбајҹан!

Baalantılar[diiştir | kaynağı değiştir]

Dış baalantılar[diiştir | kaynağı değiştir]