Aleksandr Onofrey

Vikipediya saydından

Aleksandr Onofrey — gagauz bilim adamı.

Êkonomika bilgilerindä doktor (1989 y.), êkonomika bilgilerindä doktor habilitat (2000 y.), diplomalı doţent (1995 y.), profesor (2001 y.), Halklararası Türk Akademiyasının Akademii (1999 y.) Aleksandr Zaharoviç Onofrey duudu 1947-ci yılın sentäbri ayın 18-dä Gagauziyanın Valkaneş kasabasında.

Büünkü gündä Canabisi Moldovada demografiyada, kadra hazırlamakta, işin normalanmasında hem ödemesindä, iş resurslarında hem iş pazarı uurunda tanınmış bir speţialist sayılêr. Çok yıllar bu uurda çalıştı. Oldu Moldova iş hem soţial soruşlarında Devlet Komitetın bölüm başkanı.1982-ci yıldan insan arasında hem Moldova kvalifikaţiya üüseltmäk institutunda lektorluk işinä başladı. 1992-ci yıldan beeri Komrat Devlet Universitetindä (KDU) ilktän êkonomika fakultetin dekanı olarak, sora da, 1996-cı yıldan beeri, üürenmäk uurunda prorektor olarak çalışardı.

Ellidän zeedä bilim hem bilim-metodika çalışmaların avtoru. Onnarın arasında: “Moldova SSR-ın çiftçiliindä iş resursların kurulması hem kullanılması” (Kişinöv, 1989 y.), “Küülü insannarın problemalarını çözmektä hem salangaç migraţiyanın aazaltmasında beceriklik bilgisi” (Kişinêu, 1990 y.). Kendi zanaatının uurunda çeşitli lekţiya hem yardımcı kiyatların avtoru.

Canabisinin en son çalışmaları: “Moldova iş pazarının Evropa Birliinä integraţiyada önceliklär” (Monografiya, Komrat, 2004 y.), “Üüsek üürenmektä bütün Evropalı birliin kurulması” (kiyat, Komrat, 2005 y.). Büünkü gündä Onofrey Aleksandr Zaharoviç KDUda administrativ işindän kaare êkonomika kafedranın profesoru olarak, “İşin normalanması hem ödemä temelleri” kursunu okuyêr.Canabisi Moldova Respublikasının “Çalışabilän insannarın işlemesi için” Kanonun avtoru.

“İş veteranı” (1988 y.) hem “Meritul Civic” (2001 y.) medalileri var.