İçeriğe atla

İvanka Kol

Vikipediya saydından

İvanka Kol

İsteeriz gözäl bir iş yapmaa. Onun gözäl gagauzçasını var nicä saatlarlan seslemää. O üzerä da, bezbelli, İvanka KOLun televizizada yaptıı programalar siiredicilär tarafından büük havezlän beklener.

Gagauziyanın Radio-Televiziyasında (GRT) çalışan speiialistlär sıkça Türkiyeda stajirovka geçerlär. O stajirovkalar herkere Türkiye devleti tarafından karşılanêr. Ama diil çoktan GRTnın iki jurnalistı İvanka KOL hem Galina MARESYEVA özel bir firmaya stajirovkaya çaarıldı.

Nicä geçti o stajirovka annadêr İvanka KOL.

GRTya Türkiye devleti tarafından çeşitli yadımnar geler. Ama özel firmalardan yardım siirek olêr. Gagauziyaya dayma oldu geler Türkiyedän iş adamı, “İdil” özel firmanın saabisi Rafet KÖKSAL.

O gördü, ani elektronik yazı uurunda GRTda gagauzlar için, gagauzların kultura uurunda çalışan adamnarı için aaz bişey var. Rafet KÖKSAL teklif etti bizä gagauzları annadan bir dokumental film yapmaa. O filmda gagauzların istoriya-sınınnan, köklerininnän ilgili dooruluu aaraştırıp, üzä çıkarmaa.

Bizä, gagauzları annatmaa deyni, Gagauziyaya çok devletlerdän jurnalistlär geler. Ama naşêy onnar annadêrlar? Gagauzları evlerindä, işlerindä çıkarıp göstererlär. Kimi adetleri annadêrlar. Bukadar.

İsteeriz gözäl bir iş yapmaa: Gagauzların istoriyasını aslıdan annadan bişey çıkarmaa üzä. Film üç bölümnü olacek.

Birinci bölüm: Gagauzlar neredän geldilär? Nasıl göç ettilär? Neredä durgundular, yapındılar? Nasıl burayı etiştilär?

İkinci bölüm: Sovet zamanında gagauzların yaşaması. Avtonomiyanın kurulması.

Üçüncü bölüm: Gagauzların büünkü yaşaması.

Türkiyeyä gittik bu neetlän. Orada teklif ettik türk istoriklerinä bu konuda aaraştırma bizä dokumental olarak versinnär. Bu işä gagauz istorikleri da katılacek. Filmdä bir kişinin bakışlarını açıklamaa istämeeriz. Bu iş en aazdan bir yıl sürtecek, lääzımsa taa da çok. Maasuz film için Türkiye tarafı eni, çok kaliteli kameralar aldı.

Bu işin okadar uzanmasını hiç beklemäzdim. Orada aylak durmamaa deyni, Türkiyedä çalışan gagauzlar Stepan KURUDİMOV, Afanasiy KARAÇOBAN hem Dimitri SAVASTİN için programalar yaptım.

O programalar burada çekettiim “Gagauzlar yaratma yolunda” programanın çerçevesindä yapıldı. Programaların üçü da CD disklarda yayınnandı. Bän bunu yalnız yapmadım. Bu GRT hem Türkiye “İdil” firmasının işbirlii oldu.