İvan Burgucu

Vikipediya saydından

Ivan Burgucu — gagauz patriotu, politika adamı, hak koruyucusu.

Gagauz milli akıntısın liderlerindän sayılan İvan Burgucu Moldova kuvetinä karşı pek sert pozițiyasılan biliner. Bir period Gagauziyanın Pridnestrovyedä temsilcisi olarak işledi. Sora Tiraspolda yaşadı.

2006-cı yıl dekabri ayın 17-dä gündüz saat 12-ya yakın, Çadır kasabasının girişindä, Gagauziya Başkanı seçimnerin II-ci turuna Çadıra gelän anılmış gagauz politii hem dooruluun koruycusu İvan Burgucu poliţiya tarafından tutuldu. Tutarkana ne bir dokument gösterildi ne da tutulmak sebepi açıklandı. Tutarkana sert bir kuvet kullanıldı hem karısınnan ooluna karşı psihoz baskısı yapıldı, bakmadaan ona, ani buna zoorluk hiç yoktu.

Tuttuktan sora İvan Burgucuyu Çadır kasabasının poliţiya komisariatına getirdilär, oradan da Kişinöv kasabasına. O gecä da onu Komrat kasabasının poliţiya komisariatına getirdilär da ZTİya (zamannı tutmak izolätoru) koydular. Onu tutarkana poliţiya zaametçileri bir kabaatsız ona urmaa başladılar, bu iştän onun kafası sersem oldu, nedän sora ona heptän prost oldu. Ama, bakmadaan ona, ani kendisi da hem senseleleri da kvalifikaţiyalı mediţina yardımı için yalvardılar, ona vraçları yaklaştırmadılar.

Dooruluu koruyan organnarın tarafından gumanizmaya hem insanaa ters gidän yapılan adımnara karşı protest ederäk, İvan Burgucu dekabri ayın 18-dä aaçlık tutmasını açıkladı. “Edinaya Gagauziya” (“Birleşik Gagauziya”) cümnä kuruluşun İspolkomu sayêr, ani anılmış gagauz politiin hem dooruluun koruycusunun İvan Burgucunun seçim yapılan günündä tutuklanması, bu regionda keskin durumu yaratmak için bir provokaşiya.

İvan Burgucuya karşı temelsiz kabaatlar çıkararak, dooruluu koruyan organnar kendi yaptıklarına prestupniklärlän düüşmäk görüntüsü vermää savaşêrlar, ama halizdän onnar kendi politika oponentlarınnan esapları kapêêrlar. Bölecä, merkez kuvetleri baskı yapêrlar milli azınnıkların o insannarına, kim kendi kanonnu dooruluklarını hem intereslerini korumaa savaşêr.

“Edinaya Gagauziya” (“Birleşik Gagauziya”) cümnä kuruluşun İspolkomu danışêr Moldovanın öndercilerinä tekliflän, ani dooruluu koruycusuna İvan Burgucuya karşı yapılan koolamayı hem hıstırmayı durgutsunnar hem onu bekçi altından hemen kolversinnär, hem da ileri dooru da, büünkü kanonnara görä, incelesinnär onun prestupleniyaya nesoysa ilişkilerini.

Hem da biz danışêrız OBSE Misiyasına, Moldovada akreditaşiyalı diplomatik temsilcilerinä, İ.Burgucunun haklarını hem serbestliini korumakta yardımcı olsunnar”.

Sora Moldova sudu onu 12 yıla kapadı, “kabaatlı” bulup onda, ani o devletin parasından yaklaşık 80 bin ley çalmış. Şindi, diiştirip kabaatı, sud İvan Burgucuya amnistiya verdi. 2008-ci yıl yanvar ayın 31-dä anılmış gagauz kahramanını İvan Burgucuyu kapandan serbest braktılar.