İnsanın saalıı için

Vikipediya saydından

İnsanın saalıı için


Aşaadaki teksti İnsanın saalı için okuyun, onun içindeliini sıradan annadın.Söläyin, neyä üüreder sizi bu tekst? Onun teması, öz fikiri hem stili angısıydır? Bu tekstin soruş, duygulu hem şaşma cümlelerini bulup, ayırı okuyun. yannışlık peydalanmaa


Odesa kasabasında var İnstitut insanın gözlerini ilaçlamaa deyni.İnstituta koyulmuş akademik Vladimir Petroviç Filavotun adı.

...Adamın başına büük bela geldi : onun gözün ortasında bir tombarlak biyazçık peydalandı.O biyaz lekecik başladı taa büük olmaa sora göz akına etişti adam kör oldu. Çok yıllar, çok insannar zeet çekärdilär bu hastalıktan, kör kalıp, ilaç bulamaazdılar kendinä. Bütün yaşamasında kör gezärdilär.

Hastalık sayılardı ilaçlanmaz, ona ilaç yoktu. Ama neçin? sorardı student-medik V.Filatov. Neçin yok nicä insan gözünnän görsün, açan onun bütünnä göz aparatı saa kaler sade gözün önünkü kojacıına biyazçık düşer?

Bu problemayı, aaraştırıp, çözmää savaşarkan, Vladimir Petroviç Filatov yaptı çıkış, ani bölä hastalara lääzım yapmaa operațiya. İlktän görüner, ani bu iş pek kolaydır : kesip çıkarmaa biyazçıı onun erinä koymaa bir kıymıcak incä dericik saa gözlerdän da hasta genä çekedecek görmää.

Ama lääzım oldu çok türlü çalışmaa hem zor işlemää çok türlü eksperiment yapmaa da eniycesinä çok insan alıştırmaa, sade ozaman onu başladılar inanmaa, sade ozaman onu çekettilär metetmää. Olurdu yannışlıklar da. Ama o gösterirdi kendi çetin harakterini kendi neetindän atılmazdı. Büük sevinmeliklär kaplaardı onun üreeni, açan operațiyadan sora hasta genä başlaardı görmää.

Açan yapılmış operațiyadan sora çok vakıda kör kalan insan genä başleer görmää bu aydınnık dünneyi, doktora bundan taa büük sevinmelik yoktur adam karannıktan çıksın da genä insannarı yaşamayı görsün siiretsin bu verer büük hoşluk, raatlık doktora göz alıştırıcısına yazardı V.P. Filatov.

Sora çok yıllar sıravardı V.P Filatov çok türlü göz operațiyalarını yaptı hastaların çoyuna o dünnä görmesini baaşladı. Onda ilaçlanmaa deyni Odesaya başladılar gelmää hastalar Moldovadan, Ukraynadan, Rusiyadan hem başka memleketlerdän.

Bütün dünnä V.P Filatovun şannı işlerini üürendi. V.P.Filatov üzlärlän başka spețialist hazırladı göz hastalıklarını alıştırmaa deyni. Başka kasabalardan Odesaya gelärdilär doktorlar bilim izmetçileri Filatovlan barabar işlemää deyni.Filatovun operațiyaları yardım ettilär binnärlän insannara karannıktan çıkmaa genä günün şafklarını görmää.


 • Göz akı : gözün biyaz eri
 • Biyaz lekecik : gözdä tombarlak biyazcık


 • Annadın varmış mı V.P.Filatovun harakterindä çetinnik, çalışkannık, insannık?
 • Açıklayın nasıl anneersınız te bu deyimneri
 • a) Karannık dünnä insana mezardan beter
 • ä) İnsanın saalıı bu dünnedä en paalıydır
 • e) Kim insanı alıştırer iilik yaper, onu insan unutmeer meteder ona hatır güder.
 • Annadın siz büüdüynän angı zanaatı ayıracenız?
 • Olur mu demää bu tekstä ani o artistik annatması?


Kullanılmış Kiyatlar[diiştir | kaynağı değiştir]

 • İ.İ.Babaloglu
 • N.İ.Babaoglu
 • K.K.Vasiloglu
 • Gagauz Dili hem literatura
 • 8 Klas
 • s.14-15