Üç kızkardaş hem padişahın oolu

Vikipediya saydından

Üç kızkardaş hem padişahın oolu

V.MOŞKOVun: Наречие Бессарабских гагаузов (1904 yıl) kiyadından Bir vakıt varmış üç kızkardaş, gider o kızlar bir çöşmeyä bez çırpmaa.

Da şindi padişahın oolu geçärmiş o kızların yanından hem büük kız demiş kızkardaşlarna: “Alsa beni bu padişahın oolu, bän kaparım askerini bir ceviz kapçıına”. Padişahın oolu işider o lafları, gülüp ta geçer.

Bir saattan sora genä geçer padişahın oolu. Ortanca kız deer: “Beni alsa padişahın oolu, bän sararım askerini bir iplää”. Padişahın oolu genä gülmüş ta geçmiş. Bir nedän sora genä geçärmiş padişahın oolu oradan, nerdä kızlar bez çarparmış hem küçük kız deer: “Her beni alsa padişahın oolu, yaparım ona iki uşak, biri kız, biri da çocuk: çocuk başında – gün, kızın başında – ay”.

Padişahın oolu işitmiş da o kızı almış, da steonoz olmuş onunnan. Yaşamış altı aya kızlan, sora cenk olmuş. Padişahın oolu gider cengä, da bir yıl cenktä durayor. Karısının olayor iki uşaa, biri kız, biri da çocuk: kızın başında – ay, çocuun başında – gün.

Bir da çingenä babusu varmış orada. Alayor o uşakları da koyêyor bir sandaa, da kolverer su içinä, padişahın yanına getirer iki pali da koyêyor. Da çok geçmeer o padişahın oolu geler, baksa, karısı iki pali yapmış.

Pek utanmış padişahın oolu, alayor karısını, götürer sokak ortasına, kazdırayor bir kuyu orada da gömeyor karısını beladan bir taliga da ufak taş getirder orayı. Gelän-geçän tükürümüş karıya hem birär taş urumuş.

Gel, git vakıt, o uşakları tutmuş bir dermenci, büütmüş onnarı, olmuşlar beşär yaşında da onnar da geçärmiş o karının yanından. Anası tanımış uşakları, ama uşaklar tanımamış analarnı. Şindi uşaklar geçärkan oradan, anaları deer: “Gelin yakın bana”.

Onnar gider yakın, anaları deer: “Çıkar kalpaanı”. Kıza da deer: “Çöz çemberini”. Kız çözeer: karannıkmış, aydınnık olmuş. O padişahın oolu açan gider da bakayor, baksa, uşaklar onun, çıkarayor ordan karıyı, getirer o çingenä babusunu da baalayor iki beegirin kuyruuna da kolverer beegirleri.