İçeriğe atla

Mina Kösä

Vikipediya saydından

Mina Kösä

Mina Kösä gagauz şairlerindän. İlk pleyadasından biridir. Duuması 1933 yılda avgust ayın 15-dä Beşalma küüyündä, Komrat dolayında. Onun ana-boba evi bir eski çiftçi aylesiydi, gagauz şairin uşaklıı geçer bu çok zaametçi insannarın arasında, kendisi taa eşil küçüklüündän hep işä koşulmuştu. Bezbelli, bu üzerä onun en büük sevdası da bütün ömüründä baalıydı zaametä, kırlarımıza, çiftçilerä ana tarafımıza.Elbetki onun şiirleri da bu sevdadan sızerlar, onnar pak hem duruk nicä bir temiz kaynarcadan.

Onun şkolada üürenmesi da geçti o dolaşık zamannarda, açan tarafımız 20-30 yılların içindä geçti ellerdän ellerä. Uşaklarımızı da üüredirdilär çok türlü dillerä sadä diil ana dilimizä. 1946-1947-nci yıllarda, büük açlıın ardına Mina Kösä kendi küçüklük kafadarınnan Dimitri Karaçobannan, barabar gider da yakın komşu Kongaz küüyündä 7 klas başarer bak ozamannar Kongaz rayon merkeziydi, ama kendi küüylerindä, Beşalmada, orta şkola taa yoktu.Kolhozlar çeketmesindä M. Kösä bir parça vakıt işleer kolhozda kendi küüyündä sıradan işçi.

Sora genä Kara Çobannan ikisi giderlar, gençlik romantikalarını aarayarak, Harkov kasabasına da yannaşerlar düzüntücülük işlerinä, ama burada onnar çok duruklameerlar. 1950-1955 yıllarda Mina çekiler asker zaametinä da oradan boşandıktan sora, artık yaşamayı taa derindän tanıdıynan, etişer Kahul kasabasında pedagogika şkolasında üürenmää. Da taman burada ilkin başleer açılmaa onun şairlik duyguları. Oler şkolanın duvar gazetasına redaktor, yazer ilk acamı şiirlerini. Bu şkoladan sora Kösä girer Kişinövda Devlet Universitatinä da kabuleder üüredici adını orta şkolalar için.

1950-nci yılda ilk gagauz yaratma hem folklor toplumunda Bucaktan seslär basıleronun ilk şiirleri. Mina işledi üüredici, şkolada müdür yardımcısı, oldu Beşalma kolhozunda partiya sekretarıi şkolada müdür, sora 7 yıl sıravardı çalıştı küülü Beşalma muzeyindä direktor. Son yıllarda Mina Kösä ayırıldı Gagauz Avtonomiyasında deputat da çalıştı bizim Avtonomiyanın kullanmak ministerliindä. 1999 yılda ansızdan Mina Kösä Beşalmada geçindi.

Kullanılmış kiyatlar[diiştir | kaynağı değiştir]

  • İ.İ.Baboglu, N.İ.Baboglu, K.K.Vasilioglu, Gagauz dili hem literatura. 8 klas. Stiința - 2003, Ministerul Educatiel Al Republıcıı, Moldova, s.208