Komrat şarap yortusu

Vikipediya saydından

Komrat şarap yortusu

Canavar ayın 10-da Gagauziyanın baş kasabasında da şarap Günü yortusu oldu - “Şarap festivali - 2004”.Yortuda Moldova Prezidenti Vladimir VORONİN, Gagauziya Başkanı Georgiy TABUNŞÇİK, Gagauziya Halk Topluşu Başı Stepan ESİR, GHT deputatları, Gagauziya İspolkomun aza-arı pay aldılar.

“Şarap festivali - 2004” yortusuna katılan şarapçıların arasında SP “Tomay Vineks” hem AO “Vina Komrata” kuruluşlarının şarapları en islää şaraplar olarak tanındı. Bu kuruluşlara diploma verildi.

Bütün gün Komratta türlü yarışlar oldu. İnsannarı şennendirip, kendi ustalıını “Kadınca”, “Serin su”, “Çayır”, “Laalä” ansamblileri, Çadır hem Komrat duhovoy orkestraları gösterdilär. Yortu geç vakıdadan sürttü.

Patrettä: V. VORONİN, E. OSTAPÇUK, V. TARLEV yortunun açılışında.