Kaavi adam küçük adam hem hırsızlar

Vikipediya saydından

Kaavi adam küçük adam hem hırsızlar

V.MOŞKOVun: Наречие Бессарабских гагаузов (1904 yıl) kiyadından

Bir adam kiracılık edärmiş. Bir kerä ükletmiş taligasını da çeketmiş yola. Gidärkän, battırmış bir deredä taligayı da beegirlär çıkaramamış.

O da kolvermiş beegirleri, brakayor onnarı da tutayor oktan, da çıkarayor ellän kenara taligayı. Komuşusu da koymuş neetinä çalsın onun beegirlerni, görer, ani o deredän geçecek. Da açan battırayor o erif taligayı, görer, ani onda kuvet çok. Gider yanına da deer ona: “Ne buuşêrsın, ha gel, gidelim benimnän bireri”. Çekederlar gitmää bir daa içinä.

Dayın içi da çotmaklıkmış da yok nası taliga örüsün. Da deer o kiracı: “Na beegirleri da bän alayım taligayı kafama”. Koyêr taligayı kafasına da giderlär. Gidärkän, yolca bulayorlar iki boyar ölü, alayor onnarı da yattırayor taliga içinä da etişerlär bir bordeya.

O bordeydä da kırk kişi hırsız varmış pay etmişlär kırk fes altın da oturarmışlar ateş başında. Onnar girdiynän, demişlär: “Kabul edin bizi bu gecä kalalım burda, zere para var üstümüzdä, sattık sürek”. Onnar da demişlär: “Kabul edäris”. Da därmişlär biri-birinä, ani gidecez gezmää, ayaamıza geldi para.

Geldilär o öbürlär da, oturmuşlar ateş başında. O küçük adam demiş o kaavi adama: “Acıkmadın mı?” O da demiş: “Acıktım”. Küçük adam demiş: “Git getir taligadan bir balık da pişirelim da iyelim”. O da gider, da saplayor bir kazıklan o ölüyü. Başlamışlar onu ateştä kızartmaa.

Hırsızlar da şaşmışlar da korkmuşlar: “Balık erinä adam pişirmişlär”. Pişmää başladıynan o küçüü demiş: “Ya bakalım pişmemiş mi?” Almış, dalamış bir kerä da demiş: “Bu kokmuş, getir başka”. Getirmiş başka, onu da pişirmiş, genä bakmış da demiş: “Bu da kokmuş”.

O küçük adam da urmuş yanıı erä da demiş: “Ya tut bir taazesini da pişirelim”. O hırsızlar da kaçan kaçanın olmuş. Da demiş o küçüü: “Gel burayı, te burda var kırk fes Altın”. Da demiş: “Sendä bukadar kuvet varmış da buuşurdun kiracılıklan yaşamaa”. Payetmişlär altınnarı da küçük ta demiş: “Git, ta te şindi yaşa”.