Gagauz dili üüredicilerin seminarı

Vikipediya saydından
Git hem: kullan, ara

Gagauz dili üüredicilerin seminarı

Çiçek ayın (aprel) 9-10 günneri arasında Gagauziyada gagauz dilindä hem literaturasında Respublika seminarı oldu.

Seminarın temasıydı “Üürencilerin sözlüünü zenginnetmäk yolları. Eni tehnologiyaların kullanması gagauz dilinin üürenmäk proţesında”.

Seminarın teoretik payı Komratta oldu. Açılış Gagauziyanın hem Moldovanın Gimnalarınnan başladı. Sora üüredicilerin önüdä kısa konuşmalar yaptılar:

Anna STOLETNEYA, Moldova Respublikasının Üüretmäk hem Gençlik Bakannıın zaametçisi; Nikolay STOYANOV, Gagauziya Başkan yardımcısı; Vera BALOVA, Gagauziyanın genel üüretmäk Upravleniyanın Başı; İvanna BANKOVA, KDU prorektoru; Todur Zanet, Ana sözü gazetanın baş redaktoru.

Seminara katılannarı selemlemää deyni geldilär başlangıç klasların üürencileri. Onnar ana dili için peetlär okudular hem Yaşa Halkım! türküyü çaldılar.

Sora sıra geldi dokladlara, angılarını gagauz dilindä üüredicilär hazırlamıştılar. Temaya görä onnar eni tehnologiyaları kullanmışlar. Hepsi kendi dokladlarını kompyutorda hazırlamışlar, internetä koymuşlar. Dokladları okuyarkana da mulytime-diya oborudovaniyasını kullandılar.

Seminarda sekiz pek meraklı doklad okundu. Ama nesoy dokladlar! Onnarı saatlan vardı nicä seslemää, zerä tribunadan gözäl, genişlenmiş bir gagauz dili ötärdi. Salonda bulunan üüredicilär da kolegalarını intereslän seslärdilär. Belli ki, seminarın zaman planından bişey kalmadı. İlk toplantı iki saat taa zeedä sürttü.

Toplantıdan sora üüredicilerä deyni Komratın muniţipal teatrusu gagauzça kısa bir oyun parçası gösterdi. Ertesi günü da Valkaneş dolayının Çöşmäküüyündä hem Tülüküüyündä seminarın praktik payı oldu. Onnar da büük meraklan geçtilär.

Seminar bir şüpesiz gösterdi, ani GAGAUZ DİLİ var, yaşêêr hem genişlener. Saa olsunnar gagauz dilindä üüredicilär, ani bu büük işi yapêrlar.