Dädu Sava

Vikipediya saydından

Dädu Savaylan Buluşmak

Canavar ayın 5-dä yolum Valkaneşä düştü. Burayı gelmişkän karar aldım, Tülü küüyünä gidip, Dädu Savayı, Saveliy Ekonomovu dolaşıym. Ölä da yaptım. Adamın evinä uuradım. Canabisi kendisi karşladı. Hem nicä düşer bir haliz gagauza, hemen eşinä dedi, ani masayı kursun, beni (okuyun bir yolcuyu) konaklamaa deyni.

Oturduk masaya, buyurduk birär filcan şarap, tuzlandık. Biraz konuştuk. Dädu Sava yaşamasını annattı. Aalaştı, ani saalıklan biraz yufkaca durêr. Sora Canabisinin yaratmak odasına geçtik. Burada da konuştuk. Taa doorusu Dädu Sava kendi yaratmaklarını okudu. Büün kimilerini onnarın tiparlêêrız.

 • Beşalmaya Varalım
 • Dan erleri alaca,
 • İndim gittim garaja.
 • Kolçi imemiş ekmek,
 • Şişirer bir tekerlek.


 • Dürmä, Angel, kaşını,
 • Ver Ardeyin skatını.
 • Beşalmaya varalım,
 • Hem vakıtlan gelelim.


 • Bas islää, Kolçi, gaza,
 • Etişelim Kongaza.
 • Cannanalım orada,
 • Kayış baksın çoraba.
 • Yol boyu: aul-aul,
 • Tumbalar oldu daul.
 • Genä seninnän, dostum,
 • Büük zorumda buluştum!
 • 1969.


 • Bucakta Şarap Datlı
 • Unudulmasın adı
 • Hem kalsın onun dadı –
 • Şarabı buyuralım,
 • Akılı kullanalım.
 • Urun, ba kafadarlar,
 • Ötsünnär bu filcannar.
 • Selemet bizä ortak,
 • Konuklanın Bucakta.


 • Dünneyi aştı çıktan
 • Taa çevik o şılaktan.
 • Saymayan onu pek yok,
 • Çünkü imdatı var çok.


 • Gezdirär, beki, bizi,
 • Ya da uyudar sizi.
 • Beki da düüştürecek,
 • Sora – öpüştürecek.


 • Filcanda şarap çüver,
 • Güneşin şafkı oynêêr.
 • O çaarêr birleşelim
 • Hem havezlän işleylim.


 • Filcanı kaldıralım,
 • Bir cömert söz analım:
 • Bucakta şarap datlı,
 • Saa ol kim onu yaptı!
 • 1993.


 • Saveliy Ekonomov