Biz da kendimizi gösterdik

Vikipediya saydından
Git hem: kullan, ara

Biz da kendimizi gösterdik


Ayrıca Gagauziya (Gagauz Yeri) da kendi delegaţiyasını burayı yolladı. Festivalä Kişinövda yaşayan gagauzlar da katıldılar. Gagauzların “Aulu” hep bıldırkı erindä bulunardı. Burada gagauz “havasını” pek gözäl yaratardılar Kazayak küüyündän “Sevda” ansamblisi hem Tomay küüyündän “Altıncık” uşak ansamblisi.

Vardı sergilär da: Moldova Bilim akademiyasının gagauzologiya bölümünün 1987-2005 yıllarında çıkarılan kiyatlar, “Ana Sözü” gazetaları, halk el yaratmaları, gagauz muzıka tertipleri, sofralarda kurulu milli imeklär.

Ansamblilär kendi becerikliini gösterärdilär. Kim sa havaya görä “kadınca” oynardı. Hepsi beklärdi, angı taraftan ofişial musaafirlär gelecek. Onnar sıravardı herbir aullara girärdilär. Saat onikidän sora gagauzlara da sıra etişti.

Ofiţial musaafirleri başında Moldova Parlamentının Başı Marian LUPU bulunardı. Canabinneri Gagauziya Başkanın birinci yardımcısı Georgiy MOLLA, başka öndercilär, insannar şaraplan hem tuz-ekmeklän karşladılar.

Oyunnarımızlan tanıştıktan sora, şarabımızdan hem imeklerimizdän dadıp, Marian LUPU sergilärlän tanışmaa başladı. Gagauziya Başkanın birinci yardımcısı Georgiy MOLLA Canabisini ilkin gazetamızlan tanıştırdı. Sora da gagauz kiyatlarının sergisinnän. Belliydi, ani Moldova Parlamentının Başı pek meraklandı gagauz “Aulunun” sergilerinnän. Ama kalan sergilärlän o tanışamadı, zerä başka milletlerin “Aulları” onu taa beklärdilär...

Üülendän sora, parkın meydanında kurulan sşenada, gagauzları temsil edän Kazayak küüyün “Sevda” ansamblisi hem Tomay küüyün “Altıncık” uşak ansamblisi kendi programalarını gösterdilär.

Yortu gözäldi. Ama bir iş brakmêêr raada: kaç yıl oldu plakat “SİZİ GAGAUZLAR SELEMLEERLÄR” (nicä da başka plakatklar) yazılıydı sade moldovanca hem rusça. Demeli festivali hazırlayannar ya “unudêrlar”, ani başka milletlerin kendi dilleri hem yazıları da var. Yada üç dildä plakatları yazmaa paraları, vakıtları hem havezleri mi yoktu?

Not. Gagauz imekleri sergisini hazırlayan Moldova gagauz Karılar Birlii azalarının önündä özelliklän baş iilderim.

Fotolarda: Kazayak küüyün “Sevda” ansamblisi; Tomay küüyün “Altıncık” uşak ansamblisi; Moldova Parlamentının Başı sergilärlän tanışêr.