Şarap günü

Vikipediya saydından

Şarap günü — Moldova Prezidenti Vladimir Voroninin isteyişinä görä, 2002-ci yıldan beeri Moldovada “Şarap günü” yortusu olêr. Bu iş için Moldova Parlamentı maasuz Karar aldı.

Hiç esaba almadaan onu, ani Parlamentın Kararına görä yortu Canavar ayın (Oktäbri) ikinci Pazar günündä bakılsın lääzım, Kişinêuda “SARAP GÜNÜ”nü iki gün kutlêêrlar – hem cumêrtesi, hem Pazar günneri.

İleri bu yortu “Mold-Expo” sergi merkezindä olardı. Bu yıl karar alındı onu Kişinêunun merkez meydanında yapmaa. Ölä da oldu.

Meydanın Başbakannık binasına çıkan tarafında bir sşena kuruldu. Meydanın dolayına da Moldovadakı şarap fabrikaları kendi sergi tükännarını erleştirdilär. Vardı burada Gagauziyadan da üç fabrika “Vinı Komrata”, “TomayVineks” hem “Kazayak-Vin”.

Yortu çeketti cumertesi günü sabaalen. Sşenaya, baºta Prezident V.VORONİN olarak, Moldova öndercileri çıktılar. Bundan sora şarap fabrikaların teatrolu paradı başladı. Meydanda bulunan siiredicilär paradı kösteklämesinnär deyni, onnarı polişiya “duvarı” ikiyä böldü. Bu verdi kolayını buradan geçän atlılar hem maşinalar insannara zarar etmesin. Paradtan sora Moldova öndercileri sergilenän içkilerin degustaşiyasını yaptılar. Degustaşiyadan sora da en islää şarap vabrikası seçildi hem “Altın fıçı” ödülleri verildi.

Pazar günü kendi “SARAP GÜNÜ” yortularını Moldova rayonnarı da yaptı. Oldu bu yortu Gagauziyada da. Komtarın baş meydanında Gagauziya kasabalarından hem küülerindän şarap fabrikaları hem insannar kendi şaraplarını sergiledilär.

“SARAP GÜNÜ” yortusunu Çadır kasabasından duhovoy orkestra açtı.

Sora, burada kurulan sşenaya, baºta Baºkan Georgiy TABUNªÇİK olarak, Gagauziya öndercileri hem Kişinêudan musaafirlär çıktılar. İlkin, meydanda bulunan insannarın önündä, bir kısa dokladlan Gagauziya çiftçilik bakanı İvan GARGALIK nasaat etti. Kutlamak sözü Başkan Georgiy TABUNŞÇİK da tuttu. “SARAP GÜNÜ” yortusunnan komratlıları Moldova Bilim Akademiyasının Başı Georgiy DUKA kutladı.

Ofişial bölümündän sora, belli ki, ºarapların degustaşiyası oldu. Ona görä, çeşitli nominaşiyalarda, en isleelileri seçildi. Hepsinä onnara baaºış hem ödül verildi.

Yortu kutlaması geç vakıdadan sürttü. Şarap, çeşitli yarışlar, konşertlär insannarı şennendirdilär.